„Jakmile veřejná služba přestane býti hlavní záležitostí občanu a když slouží svou peněženkou než svou osobou, je stát již blízko své zkáze. Slovo finance je slovem otroka; je neznámé v obci. V opravdu svobodném státě konají občané vše vlastníma rukama a nic penězi.“

Autor: Jean Jacques Rousseau
Témata:

Tento citát vysvětluje, že když veřejná služba a občanská angažovanost přestanou být prioritou pro jednotlivce a stát se soustředí spíše na osobní prospěch a peníze, začne být stát ohrožen a blíží se svému zániku. Autor zdůrazňuje důležitost veřejné služby a angažovanosti občanů ve prospěch celé společnosti.

Věta „Slovo finance je slovem otroka; je neznámé v obci“ naznačuje, že finanční systém může vést k nerovnosti a vykořisťování, a když je penězům dána příliš velká váha, může to negativně ovlivnit komunitu.

Dále citát poukazuje na ideál skutečně svobodného státu, ve kterém jsou občané aktivně zapojeni do řízení a organizace společnosti. V takovém státě si lidé berou osud do svých rukou a jednají nezávisle na penězích. To by mělo vést k vyšší úrovni participace a spravedlnosti.

Celkově citát zdůrazňuje potřebu veřejné služby, občanské odpovědnosti a úlohu peněz a finančního systému ve společnosti. Má za cíl podnítit čtenáře k zamyšlení nad tím, jakým způsobem funguje jejich stát a jak mohou sami přispět k udržení svobody a solidarity v jejich komunitě.

Související citáty

Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.
Voltaire

Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.
Stanislaw Dygat

Dnes nemáme filozofy, jenom komentáře.
Albert Camus

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi.
Georgie Moore

Přicházet na udivující objevy je snadné. Velmi obtížné je zdokonalit je do té míry, aby mohly nalézt praktické využití.
Thomas Alva Edison

Jak smutné je období, kdy je snadnější rozbít atom, než předsudky.
Albert Einstein

Svetový mier! Nikdy sa o ňom nehovorilo viac a nikdy sa preň neurobilo menej ako v našich časoch…
Erich Maria Remarque

Nejúčinnější zbraní proti nenávisti je inteligence. Proto je tolik nenáviděna.
Ladislav Muška

Ty, ženo, jejímž tělem proniknu až po palčivou pěnu, kde maso s duší se svíjejí v křečích, slyšíš strašný řev bouře, jež tebou otřásá, můj krásný korábe, jehož volná záď se kolébá jak krásná loď na provlněném moři.
Guillaume Apollinaire

K čertu s okolnostmi. Vytvářím příležitosti.
Bruce Lee

Mnohem příjemnější než dělat literaturu je dělat peníze.
Voltaire

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného.
Voltaire

Konec věci jedné je počátkem života věci druhé, každá smrt je zároveň narozením.
Éliphas Lévi

Někdy je lepší prohrát, než mít na rukách hodně krve.
Louis De Bernières

Pes naučí vaše dítě věrnosti, vytrvalosti a třikrát se zatočit před ulehnutím.
Robert Benchley

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz