Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou …

Související citáty