Čím plněji bude dítě dítětem, tím lépe se stane dospělým.

Související citáty