přemýšlení – citáty

Všechny citáty o přemýšlení (29)

Hodina přemýšlení je lepší než šedesát let modliteb.
Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.
Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
Slova sou určena k tomu, aby ukryla pravé smýšlení.
Slova jsou určena k tomu, aby zakryla pravé smýšlení.
Největší radostí člověka, který pracuje, je pomyšlení na práci, kterou později udělají jiní.
Nakupování je američtější než myšlení a já jsem stejně americký jako každý jiný.
Vy ženy, vynakládáte víc přemýšlení, rozpomínání a píle na to, abyste byly hloupé, než by vám stačilo na to, abyste byly moudré a užitečné.
Člověk musí poznávat podle eidos, pojmového druhu, který pochází z mnoha vjemů a je rozumovým myšlením sbírán v jednotu.
Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.
Myšlení je řeč, kterou vede duše sama se sebou o zkoumaném předmětu.
Líbí se mi nějaké reakce, které můžu sklidit za svou hudbu. Prostě něco, co přinutí lidi přemýšlet. Tím myslím, že když umíš přimět místnost plnou opilých, tuhých lidí k probuzení a přemýšlení, pak něco děláš.
Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce.
Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.
Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.
Nikdy nebude ani pomyšlení na to, že by se rozum stal populárním. Vášně a city mohou nabýt popularity, ale rozum bude vždy dán jen vynikajícím jednotlivcům.
Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.
Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.
Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.
Nic neprospěje víc, než pomyšlení na naši smrtelnost. Jsme tu jen hosty.
Neexistuje nic dobrého a nic špatného, to jen naše myšlení způsobuje tento rozdíl.
Srdce umírá strachy už jen při pomyšlení na lásku, která zmizí navždy, na okamžik, který nesplní očekávání, na poklad, který místo aby byl nalezen, zůstane navěky skryt v písku. Protože když k tomu dojde, srdce nakonec velice trpí.
Lidské myšlení se nerodí lehce. Když se ale myšlenka zrodí, nezastaví ji nic.
Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení.
Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.
Kdo má charakter, má i sobě vlastní typické myšlení a cítění.
Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.
Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.
Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz