Citáty – politika

Nejlepší a oblíbené citáty o politice

Politika je vzrušující jako válka a stejně nebezpečná. Jenže ve válce vás mohou zabít jen jednou. V politice mnohokrát.
Winston Churchill

Demokracie zůstává nakonec nejlepší nadějí na rozšíření sféry společenské moci.
Abraham Lincoln

Politici jsou skupina mužů, kteří kromě zájmů národa mají ještě své vlastní zájmy a kteří alespoň jako skupina jsou o krůček vzdáleni od poctivých lidí.
Abraham Lincoln

Nikdo mne nepřiměje, abych hlasoval pro věc, kterou pokládám za špatnou, jen proto, abych dosáhl něčeho, co se mi jeví jako dobré.
Abraham Lincoln

Nezasahujte ničím do ústavy. Musí být hájena, neboť ta je jediným strážcem našich svobod.
Abraham Lincoln

My, lidé, jsme pány jak nad Kongresem, tak nad soudy. Ne proto, abychom svrhli Ústavu, ale abychom svrhli lidi, kteří ji narušují.
Abraham Lincoln

Demokracie je vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid.
Abraham Lincoln

Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.
Osho

Politika skutečně obsahuje bezpočet různých pokušení, a když ji člověk podlehne, mohou ho trochu deformovat.
Václav Havel

Politika by neměla hrát roli estrády.
Václav Havel

Politika stran nebude nikdy politika žen; ženy těžko získáte řekněme pro ideu volného obchodu, ale získáte je pro ideu lacinějšího chleba.
Karel Čapek

Politická strana je organizace pudu hromadnosti, jenž je prastarým pudem mužským; proto je zcela přirozeno, že ženy vstupují nesrovnatelně méně do politických stran než mužští. Politická strana je význačně mužský útvar; politika stranictví je mužská politika.
Karel Čapek

Politika je bezmocná proti fanatismu. jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti a zloby, je poučit je.
Voltaire

Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby.
Dean Acheson

Politika musí pokleknout před mravností… Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
Immanuel Kant

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz