Politika musí pokleknout před mravností… Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.

Immanuel Kant

politika
Quotes

Související citáty