Immanuel Kant citáty

Dobro nebo zlo je vlastně vztahováno na jednání, nikoli na stav vnímání osoby.
Immanuel Kant

Kdo ve hře prohrál, může se na sebe a svou hloupost jistě zlobit, ale ví-li, že ve hře podváděl (i když tím získal), musí sám sebou opovrhovat, jakmile se porovnává s mravním zákonem.
Immanuel Kant

Pojem dobra a zla nemůže být určen před morálním zákonem, nýbrž musí být určen pouze po tomto a skrze tento morální zákon.
Immanuel Kant

Nejvyšší dobro je prakticky možné jen za předpokladu nesmrtelnosti duše.
Immanuel Kant

Morální zákon je jedinou pohnutkou čisté vůle.
Immanuel Kant

Věda je uspořádané vědění, kdežto moudrost je uspořádaný život.
Immanuel Kant

Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.
Immanuel Kant

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je člověku možno uložit.
Immanuel Kant

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.
Immanuel Kant

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.
Immanuel Kant

Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.
Immanuel Kant

Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.
Immanuel Kant

Odvaž se používat vlastní rozum!
Immanuel Kant

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
Immanuel Kant

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému.
Immanuel Kant

Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.
Immanuel Kant

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel.
Immanuel Kant

Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.
Immanuel Kant

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích.
Immanuel Kant

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.
Immanuel Kant

Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.
Immanuel Kant

Krásno vyžaduje kvalitu objektu.
Immanuel Kant

Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
Immanuel Kant

Fantazie je náš duch nebo náš démon.
Immanuel Kant

Nebýt dospělý je tak pohodlné.
Immanuel Kant

Politika musí pokleknout před mravností… Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
Immanuel Kant

Nedospělost je neschopnost užívat svého rozumu bez cizího vedení.
Immanuel Kant

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.
Immanuel Kant

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit.
Immanuel Kant

Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.
Immanuel Kant

Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.
Immanuel Kant

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz