Morální zákon je jedinou pohnutkou čisté vůle.

Immanuel Kant

Quotes

Související citáty