Citáty – myšlení

Nejlepší a oblíbené citáty o myšlení

Hodina přemýšlení je lepší než šedesát let modliteb.
Arabské přísloví

Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.
Gabriel Marcel

Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
Marcus Aurelius

Slova sou určena k tomu, aby ukryla pravé smýšlení.
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

Slova jsou určena k tomu, aby zakryla pravé smýšlení.
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

Největší radostí člověka, který pracuje, je pomyšlení na práci, kterou později udělají jiní.
Hippolyte Taine

Nakupování je američtější než myšlení a já jsem stejně americký jako každý jiný.
Andy Warhol

Vy ženy, vynakládáte víc přemýšlení, rozpomínání a píle na to, abyste byly hloupé, než by vám stačilo na to, abyste byly moudré a užitečné.
Jonathan Swift

Člověk musí poznávat podle eidos, pojmového druhu, který pochází z mnoha vjemů a je rozumovým myšlením sbírán v jednotu.
Platón

Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.
Platón

Myšlení je řeč, kterou vede duše sama se sebou o zkoumaném předmětu.
Platón

Líbí se mi nějaké reakce, které můžu sklidit za svou hudbu. Prostě něco, co přinutí lidi přemýšlet. Tím myslím, že když umíš přimět místnost plnou opilých, tuhých lidí k probuzení a přemýšlení, pak něco děláš.
Jim Morrison

Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce.
Osho

Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.
Osho

Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.
Karel Čapek

Nikdy nebude ani pomyšlení na to, že by se rozum stal populárním. Vášně a city mohou nabýt popularity, ale rozum bude vždy dán jen vynikajícím jednotlivcům.
Johann Wolfgang Goethe

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.
Henry Ford

Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.
Konfucius

Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.
Konfucius

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek.
Seneca

Nic neprospěje víc, než pomyšlení na naši smrtelnost. Jsme tu jen hosty.
Seneca

Neexistuje nic dobrého a nic špatného, to jen naše myšlení způsobuje tento rozdíl.
William Shakespeare

Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme. Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost. Bez toho zvlčíme a ztratíme všecko.
Charlie Chaplin

Srdce umírá strachy už jen při pomyšlení na lásku, která zmizí navždy, na okamžik, který nesplní očekávání, na poklad, který místo aby byl nalezen, zůstane navěky skryt v písku. Protože když k tomu dojde, srdce nakonec velice trpí.
Paulo Coelho

Lidské myšlení se nerodí lehce. Když se ale myšlenka zrodí, nezastaví ji nic.
Jean Jacques Rousseau

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení.
Aristotelés

Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.
Božena Němcová

Nemyslí vůbec, a tak se mu nemůže stát, že by myslel špatně.
Antoine de Saint-Exupéry

Kdo má charakter, má i sobě vlastní typické myšlení a cítění.
Friedrich Nietzsche

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.
Albert Einstein

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.
Albert Einstein

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz