Citáty na téma vesmír

Na této stránce vás čeká okouzlující sbírka moudrých slov o nekonečnosti a kráse vesmíru. Prozkoumejte úryvky od význačných osobností, které se nechaly unést pozorováním hvězd a vzdálených galaxií. Tyto citáty vás zvou na cestu za hranice našeho planety, abyste objevili hluboké myšlenky o vesmíru, lidské existenci a věčnosti. Ponořte se do světa vesmírné moudrosti a nechte se inspirovat nekonečností prostoru a času.

Vesmír nás neustále překvapuje svou nepředvídatelností, ale právě v tom spočívá jeho nesmírná krása.
Petr Valdorf

Pozorovat vesmír dalekohledem je jako procházka poutníka po nekonečném kraji neznámého.
Petr Valdorf

Vesmír je jako velká knihovna, ve které jsme my, badatelé, stále jen na začátku první kapitoly nekonečného příběhu.
Petr Valdorf

Každá hvězda, kterou vidíme na noční obloze, je pozdrav od minulosti a pozvánka do budoucnosti.
Petr Valdorf

Když hledím do hvězdného nebe, cítím se spojen s všemi bytostmi v celém vesmíru. Všichni jsme jeden.
Petr Valdorf

Každá planeta má svůj vlastní tichý hlas, a my, lidé, máme možnost naslouchat a poznat tajemství jejich bytí.
Petr Valdorf

Naše existence v tomto nezměrném vesmíru je vzácným dárečkem náhody, který bychom měli ctít a chránit.
Petr Valdorf

Když získáme pohled na vesmír, získává vesmír pohled na sebe samotný. Jsme jeho zrcadlem.
Petr Valdorf

Vesmír nám odkrývá svoji tajemnou povahu jednou záhadou za druhou, a my v tom nacházíme nesmírnou krásu a pokoru.
Petr Valdorf

Uvažoval jsem, že i v lidských jazycích každý jednotlivý výrok zahrnuje celý vesmír. Říci jaguár znamená říci jaguáři, kteří ho zplodili, jeleni a želvy, které sežral, pastvina, na které jeleni nacházeli obživu, země, která zrodila pastvinu, a nebe, které dalo zemi světlo. Uvažoval jsem, že v božském jazyce by každé slovo vyjadřovalo nekonečné sřetězení událostí, a vyjadřovalo by je nikoli nepřímo, ale přímo, nikoli postupně, ale okamžitě.
Jorge Luis Borges

Člověk není jediným živým tvorem, jenž je v nekonečném vesmíru vybaven rozumem.
Nikola Tesla

Kdybyste znali velkolepost čísel 3, 6 a 9, pak byste měli klíč k tajemství vesmíru.
Nikola Tesla

Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace.
Nikola Tesla

Když hladíte psa nebo nasloucháte kočičímu předení, myšlenky na chvíli odejdou a vesmír ticha uvnitř Vás otevře dveře Bytí.
Eckhart Tolle

Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.
Eckhart Tolle

Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Eckhart Tolle

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.
Paulo Coelho

Ať jsi kdokoli a děláš cokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání zrodilo v duši Vesmíru. Je to tvé poslání na Zemi.
Paulo Coelho

Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Buddha

Můžeme doopravdy poznat vesmír? Božíčku, je už tak dost těžké vyznat se v čínské čtvrti…
Woody Allen

Vesmír je náhodný, morálně netečný a nepředstavitelně krutý.
Woody Allen

Můj přítel, filosof Jaques Monod, mluvil často o nahodilém charakteru vesmíru. Věřil, že všechno v životě se děje náhodou, snad jen s výjimkou jeho snídaně, kterou mu podle jeho názoru téměř určitě připravovala hospodyně…
Woody Allen

Podle moderní astronomie je vesmír konečný. To je příjemné zjištění – především pro lidi, kteří si nikdy nemůžou vzpomenout, kde nechali věci.
Woody Allen

Slabý antropický princip: vesmír je takový, že stvořil pozorovatele.
Woody Allen

Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem úplně jist.
Albert Einstein

Ne dokonalost, nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír.
Albert Einstein

Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum.
Albert Einstein

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz