vesmír – citáty

Všechny citáty o vesmíru (18)

Uvažoval jsem, že i v lidských jazycích každý jednotlivý výrok zahrnuje celý vesmír. Říci jaguár znamená říci jaguáři, kteří ho zplodili, jeleni a želvy, které sežral, pastvina, na které jeleni nacházeli obživu, země, která zrodila pastvinu, a nebe, které dalo zemi světlo. Uvažoval jsem, že v božském jazyce by každé slovo vyjadřovalo nekonečné sřetězení událostí, a vyjadřovalo by je nikoli nepřímo, ale přímo, nikoli postupně, ale okamžitě.
Člověk není jediným živým tvorem, jenž je v nekonečném vesmíru vybaven rozumem.
Kdybyste znali velkolepost čísel 3, 6 a 9, pak byste měli klíč k tajemství vesmíru.
Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace.
Když hladíte psa nebo nasloucháte kočičímu předení, myšlenky na chvíli odejdou a vesmír ticha uvnitř Vás otevře dveře Bytí.
Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.
Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.
Ať jsi kdokoli a děláš cokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání zrodilo v duši Vesmíru. Je to tvé poslání na Zemi.
Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Můžeme doopravdy ,poznat' vesmír? Božíčku, je už tak dost těžké vyznat se v čínské čtvrti…
Vesmír je náhodný, morálně netečný a nepředstavitelně krutý.
Můj přítel, filosof Jaques Monod, mluvil často o nahodilém charakteru vesmíru. Věřil, že všechno v životě se děje náhodou, snad jen s výjimkou jeho snídaně, kterou mu podle jeho názoru téměř určitě připravovala hospodyně…
Podle moderní astronomie je vesmír konečný. To je příjemné zjištění – především pro lidi, kteří si nikdy nemůžou vzpomenout, kde nechali věci.
Slabý antropický princip: vesmír je takový, že stvořil pozorovatele.
Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem úplně jist.
Ne dokonalost, nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír.
Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz