Citáty – Napoleon Hill

Všechny citáty autora (123)

MYSLI! ..a vydělej peníze..
Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé výsledky, tak jako malý ohýnek vydá málo tepla.
Myslete na to, co chcete, nikoliv na to, co nechcete.
Život je šachovnice a vaším protihráčem je čas.
Člověk, který nedokáže ovládnout sám sebe, nemůže nikdy ovládat druhé.
Jednotlivec nemá dost zkušeností, vzdělání, vrozených schopností a znalostí, aby dokázal akumulovat veliký majetek bez spolupráce s ostatními lidmi.
Kdybyste zkoumali životní osudy kohokoliv, kdo pozoruhodným způsobem vynikl, přijdete na to; že ovládá svou mysl a používá ji k dosažení konkrétních cílů. Bez toho není uspěch možný.
Pověra je formou strachu. Je také známkou nevědomosti.
Vaše mysl je vaším duchovním statkem!
Nemáte absolutní kontrolu nad ničím kromě jediného, a tím jsou vaše myšlenky.
Názory jsou tím nejlacinějším artiklem na světě. Každý má v zásobě kupu názorů, jen je předhodit někomu, kdo je vyslechne.
Pamatujte si, že nevyhrává právník, který se nejlépe vyzná v právu, ale ten, kdo si svůj případ nejlépe připraví.
Výskyt jakékoli destruktivní emoce v mysli dělá z člověka negativní osobnost, která odpuzuje lidi a často v nich budí nepřátelství.
Jak hmota, tak energie může být transformována, ale žádnou z nich nelze zničit.
Hnací silou muže je touha zalíbit se ženě.
Lidská hrabivost je tak velká, že na ochranu před ní bylo třeba vydat všemožné zákony.
Všeuměl jen zřídka umí něco dobře. Upněte všechno své úsilí k jedinému cíli.
Strach není ničím jiným než stavem mysli.
Čas nebude nikdy „ten pravý“. Začněte okamžitě.
Moc v rukou těch, kteří jí nedosáhli postupně, bývá často zhoubná.
Neloajálnost činí z člověka míň než zrnko prachu a přivádí na jeho hlavu opovržení, jež si právem zaslouží.
Ten, kdo se vzdává, nikdy nevítězí – a ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává.
Mimořádné bohatství není nikdy výsledkem pouhé tvrdé práce!
Vzdělaný člověk je ten, kdo se naučil získávat to, co od života žádá aniž by narušoval práva ostatních.
Přehnaná opatrnost je stejně špatná jako neopatrnost.
Snít o bohatství může každý a také si o něm většina lidí nechává zdát, ale jen málokteří vědí, že pouze jasný plán a velká touha po bohatství jsou jedinými spolehlivými prostředky k jeho získání.
Nadšení je nakažlivé a člověk, který jím plane a umí ho uplatňovat, je všude vítán.
Jedině když si uvědomíte své slabosti, teprve tehdy je můžete překonat či zcela odstranit.
Bez nadšení nemůže být člověk přesvědčivý.
Nikdo nemůže být úspěšný, jestliže se vysiluje prací, kterou nemá rád.
Svět neodplácí lidem za to, co „vědí“. Platí je za to, co dělají, nebo k čemu přimějí dělat ty druhé.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz