Citáty – bolest

Nejlepší a oblíbené Bolest je neodmyslitelnou součástí lidského života a naše citáty o bolesti vám pomohou lépe porozumět jejímu významu, nalézt sílu v těžkých chvílích a objevit cestu k uzdravení. Od největších myslitelů historie až po neznámé autory, naše sbírka citátů vám přinese útěchu, povzbuzení a moudrost potřebnou k porozumění a překonání bolesti.

Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji a nechce, prostě proto, že to je bolest…
Marcus Tullius Cicero

Chceš-li, aby tě přestal bolet zub, ukaž jeho kořen slunci.
Arabské přísloví

Nouze a bolest se nesčítají.
George Bernard Shaw

Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.
Dante Alighieri

Dobré panování lásky, neboť odvrací mysl svého věrného od všech věcí nízkých. Nedobré je panování lásky, neboť čím větší věrností je jí oddán její věrný, tím větší a bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.
Dante Alighieri

Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil… Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.
Jean Jacques Rousseau

Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.
Jean Jacques Rousseau

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest.
Marcel Achard

Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.
Pierre Abélard

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
Aristotelés

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství – avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.
Božena Němcová

Ptáte se, jaký je univerzální lék na velikou bolest? Čas.
Božena Němcová

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.
Mark Twain

Šplhání vzhůru je bolestné a z výšek se snadno padá dolů.
John Ronald Reuel Tolkien

Trpí-li se ve dvou a nemohou-li si ti dva navzájem pomoci, jitří se jejich bolest až osudně: vždycky to končí tím, že jeden druhému přičítá za vinu, že trpí.
Romain Rolland

Pochválena buď radost a pochválena buď bolest. Obě jsou sestry a obě posvátné. Utvářejí svět a nadnášejí velké duchy. Jsou silou, jsou životem.
Romain Rolland

Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
Robert Fulghum

Bolest není od lásky nikdy daleko.
Robert Fulghum

Čím to je, že lásku a život provází tolik bolesti, námahy a špíny? Ptám se Vás – čím to je??
Robert Fulghum

Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.
Albert Einstein

Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.
Liz Taylorová

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz