Citáty – Bible

Nejlepší a oblíbené Bible, posvátná kniha, která osvětluje cesty mnoha generací, je zdrojem nepřeberných citátů a učení. Na této inspirativní cestě se setkáte s myšlenkami a slovy velikých duchovních vůdců, proroků a učitelů, kteří odhalují hluboké pravdy a cenné poučení skryté v těchto posvátných stránkách. Objevte duchovní sílu, kterou nabízí Bible, a nechte se inspirovat její moudrostí, která osvěcuje srdce a mysl. Připravte se na duchovní putování plné objevování a poznávání – ať už jste věřící nebo hledající duše, tyto citáty vás jistě obohatí a posílí vaši víru a naději!

Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.
Abraham Lincoln

Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Abraham Lincoln

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz