Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.

Abraham Lincoln

Bible Bůh nepřátelství válka víra
Quotes

Související citáty