Bůh – citáty

Všechny citáty o Bohu (63)

Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Alláh je velký, ale velblouda si radši přivaž.
Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.
Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje.
Pomoz si sám a Bůh ti pomůže.
Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.
Krása je strašná a děsná věc! Je hrozná, neboť ji nikdo nepronikl, Bůh před nás neklade nic než hádanky. Zde se hranice setkávají a všechny protiklady existují bok po boku.
Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.
Chceš-li vědět, kde je Bůh, zeptej se opilce.
Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
Uzdravuje-li bůh zdarma, proč by lékař neléčil draho?
Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.
Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.
Láska je jako Bůh – nemůžeme jí manipulovat. Přijde, kdy přijde. Pokud nepřijde, není proč se zlobit.
Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.
Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.
Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papíru.
I kdyby bylo bůhvíkde zabito statisíce lidí – když se jeden řízne do prstu, nebolí ho to proto míň.
Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papír.
Jestliže Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.
Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.
Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet.
Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.
Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.
Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz