Citáty na téma Bůh

Bůh, všemohoucí stvořitel a duchovní základ naší existence. Na této stránce se vydáme na duchovní cestu plnou rozjímání a moudrých citátů o Bohu. Bůh, neuchopitelný a nesmírný, je zdrojem naděje, síly a víry pro mnohé z nás. Zde objevíte myšlenky a názory od význačných teologů, mystiků a duchovních učitelů, kteří se snaží pochopit a interpretovat Boží podstatu. Bez ohledu na náboženské vyznání, můžeme nacházet inspiraci v poznání a přijetí nevyslovitelného tajemství, které nás obklopuje. Připomeňme si společně, jak může víra v Boha dotvářet naše hodnoty a smysl našeho života. Připravte se na otevření duše v hluboké úctě a hledání spojení s nekonečným duchovním rozměrem!

Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.
Jan Werich

Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Eckhart Tolle

Alláh je velký, ale velblouda si radši přivaž.
Arabské přísloví

Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.
České přísloví

Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje.
České přísloví

Pomoz si sám a Bůh ti pomůže.
České přísloví

Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
George Bernard Shaw

Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.
George Bernard Shaw

Krása je strašná a děsná věc! Je hrozná, neboť ji nikdo nepronikl, Bůh před nás neklade nic než hádanky. Zde se hranice setkávají a všechny protiklady existují bok po boku.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.
Miguel de Cervantes

Chceš-li vědět, kde je Bůh, zeptej se opilce.
Charles Bukowski

Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
Matka Tereza

Uzdravuje-li bůh zdarma, proč by lékař neléčil draho?
Jiří Voskovec

Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.
Abraham Lincoln

Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Abraham Lincoln

Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.
Osho

Láska je jako Bůh – nemůžeme jí manipulovat. Přijde, kdy přijde. Pokud nepřijde, není proč se zlobit.
Osho

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.
Václav Havel

Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.
Karel Čapek

Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papíru.
Erich Maria Remarque

I kdyby bylo bůhvíkde zabito statisíce lidí – když se jeden řízne do prstu, nebolí ho to proto míň.
Erich Maria Remarque

Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papír.
Erich Maria Remarque

Jestliže Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.
Johann Wolfgang Goethe

Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
Voltaire

Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
Voltaire

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.
Voltaire

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
Voltaire

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
Voltaire

Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet.
Voltaire

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.
Voltaire

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.
Voltaire

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz