Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.

Témata:

Voltaire

François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars.

Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Alláh je velký, ale velblouda si radši přivaž.
Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.
Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje.
Pomoz si sám a Bůh ti pomůže.
Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.
Krása je strašná a děsná věc! Je hrozná, neboť ji nikdo nepronikl, Bůh před nás neklade nic než hádanky. Zde se hranice setkávají a všechny protiklady existují bok po boku.
Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.
Chceš-li vědět, kde je Bůh, zeptej se opilce.
Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
Uzdravuje-li bůh zdarma, proč by lékař neléčil draho?
Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.
Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.
Může počet viníků proměnit zločin ve ctnost?
Nenajde se na světě země, kde by láska nedělala z milenců básníky.
Copak může být něco bláznivějšího než touha vláčet břemeno, kterým chceme co chvíli praštit o zem? Děsit se toho, čím jsme, ale neustále na tom lpět? Hřát za ňadry hada, který nás požírá tak dlouho, dokud nám nesežere srdce?
Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou.
Když vidíme krásný stroj, vyvozujeme z toho, že strojník, který jej vytvořil, je dobrý. Svět je podivuhodný stroj; je v něm tudíž i podivuhodný rozum, ať je kdekoli.
Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž… Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.
Miluj pravdu, ale promíjej omyly.
Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.
Štěstí je jenom sen, bolest je skutečná.
Vysvětlovaný vtip přestává být vtipem. Každý komentátor je hlupák.
Náboženství vzniklo, když se sešel podvodník s hlupákem.
Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.
Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.
Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.
Vtipné řeči nic nedokazují.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz