Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.

Související citáty