Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.

Témata:

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec.

Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Alláh je velký, ale velblouda si radši přivaž.
Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.
Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje.
Pomoz si sám a Bůh ti pomůže.
Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.
Krása je strašná a děsná věc! Je hrozná, neboť ji nikdo nepronikl, Bůh před nás neklade nic než hádanky. Zde se hranice setkávají a všechny protiklady existují bok po boku.
Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.
Chceš-li vědět, kde je Bůh, zeptej se opilce.
Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
Uzdravuje-li bůh zdarma, proč by lékař neléčil draho?
Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.
Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.
Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno – ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.
Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.
Raději bych byl optimista a blázen, než pesimista a v pořádku.
Každý, kdo nikdy neudělal chybu, se nikdy nesnažil o něco nového.
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
Pokud přeplněný stůl je znamením přeplněné mysli, čeho je znamením prázdný stůl?
Existují pouze dvě cesty, jak žít svůj život: buď s vědomím, že nic není zázrak, nebo s vědomím, že všechno je zázrak.
Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.
Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?
Genialita je 1% talentu a 99% procent tvrdé práce.
Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti.
Nikdy jsem nic neobjevil prostřednictví procesu racionálního myšlení.
Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.
Existují dva způsoby jak žít život; první je žít jako by nic nebyl zázrak. Druhý je, považovat všechno za zázrak.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz