válka – citáty

38 citátů

Největší sprostota je to, že posílají do války zvířata.

Erich Maria Remarque

Čím je mateřství ženě, tím je muži válka.

Benito Mussolini

Zabránit válce stojí jen zlomek nákladů, nežli skutečná válka.

Marianne Williamson

Láska, to je válka, s veškerou nesmyslností a hrůzami.

Jean Dutourd

Válka je jen efekt, nikoliv příčina.

Marianne Williamson

Válka je především důmyslná lest.

Sun Tzu

Komunistický mír měl nepoměrně strašlivější tvář než imperialistická válka.

Viktor Suvorov

Když se lidské zástupy zabíjejí ve válkách, upadám do žalosti, hraničící se šílenstvím. Hněvem jsem bezmocný. Jediná moje zbraň je řeč, a přestože vím, že je to zbraň mocnější než strojní pušky, zoufám nad tím, neboť nemohu jediným pohybem odstranit náklonnost k ničení, kterou propagandisté probouzejí v lidech.

William Saroyan

Je-li válka matkou revoluce, pak musí být světová válka matkou světové revoluce.

Viktor Suvorov

Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.

Lev Nikolajevič Tolstoj

Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.

Tomáš Garrigue Masaryk

Fyzici prokázali lidstvu obrovskou službu: vynalezli tak strašlivou zbraň, že je válka nemožná – i po vítězi by zůstal jenom mastný flek.

Lev Davidovič Landau

Tato válka musí být poslední.

Napoleon Bonaparte

Válka je anachronismus. Vítězství bude jednou dosaženo bez děl a bez bodáků.

Napoleon Bonaparte

Válka je přítelem státu, v době války si vláda přisvojuje moc a dělá věci, které by normálně nedělala.

Milton Friedman

Válečné přípravy bývají občas přerušovány – válkami.

Gabriel Laub

Válka je věda o ničení.

John Stevens Cabot Abbott

Nikdy neexistovala válka dobrá nebo špatný mír.

Benjamin Franklin

Neexistuje dobrá válka nebo špatný mír.

Benjamin Franklin

Dnešní válka je jen pokračováním velikých bojů z první války světové a zabezpečení evropské demokracie, sociálního a hospodářského pokroku a lepšího, opravdu lidového uspořádání a vybudování nového sociálního řádu.

Edvard Beneš

Opakuji a resumuji to, co jsem řekl předminulý týden při zahájení prací Státní rady v Londýně: Válka tato prohrána námi být nemůže, mír se bez nás dělat nebude, Československo žije a bude žít po této válce silněji a zdravěji nežli kdykoli jindy!

Edvard Beneš

Válka je válka a i pták se vykaká uprostřed svého nejlíbeznějšího zpěvu…

Vladimír Holan

Válce nelze zabránit, dokud se neodstraní fyzický důvod pro její vypuknutí.

Nikola Tesla

Skutečný mír může nastat jen jako přirozený důsledek všeobecné osvěty a míšení ras.

Nikola Tesla

Až válka přinese zisk tak jako průmyslový podnik, pak bude válka.

Jules Verne

Mír a válka se v hodinách příprav vzájemně líbají.

Thomas Hardy

Existují zla, které přežijí i identifikaci – například peníze či válka.

Saul Bellow

Je toho tolik, co je potřeba udělat v civilizovaném barbarství, které umí věci jako je válka.

Amelia Earhart

Tato válka skončila. Samozřejmě ještě dojde k operacím a bitvám, ale válka je u konce, neboť výsledek je znám. V této průmyslové válce nemůže nic odolat moci amerického průmyslu. A také je více než jasné, že od nynějška už Angličané nic neudělají bez souhlasu USA.

Charles de Gaulle

Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.

Arabské přísloví

Moje filosofie zní: Každý den je novým dnem. Nedělám si velké starosti s uměním nebo s životem. Myslím si, že válka a atomová bomba mě zneklidňují, to ano, ale člověk proti nim většinou nic nezmůže.

Andy Warhol

Válka je hra, která se hraje s úsměvem. Nemůžete-li se usmívat, šklebte se. Nemůžete-li se šklebit, kliďte se jí z cesty, co vám nohy stačí.

Winston Churchill

Politika je vzrušující jako válka a stejně nebezpečná. Jenže ve válce vás mohou zabít jen jednou. V politice mnohokrát.

Winston Churchill

Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.

Abraham Lincoln

Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologové církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.

Osho

Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.

Karel Čapek

Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.

Leonardo da Vinci

Morálně praktický rozum v nás – vyslovuje následující nesmlouvavé veto: Nesmí být žádná válka, ani mezi jednotlivci v přirozeném stavu, ani mezi jednotlivými státy, které ač v nich vnitřně vládne zákon, žijí dosud v podmínkách bezzákonnosti ve vnějších vzájemných vztazích, neboť válka není způsobem, jímž by kdokoli mohl prosadit svá práva.

Immanuel Kant