válka – citáty

Všechny citáty o válce (12)

Skutečný mír může nastat jen jako přirozený důsledek všeobecné osvěty a míšení ras.
Válce nelze zabránit, dokud se neodstraní fyzický důvod pro její vypuknutí.
Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.
Moje filosofie zní: Každý den je novým dnem. Nedělám si velké starosti s uměním nebo s životem. Myslím si, že válka a atomová bomba mě zneklidňují, to ano, ale člověk proti nim většinou nic nezmůže.
Válka je hra, která se hraje s úsměvem. Nemůžete-li se usmívat, šklebte se. Nemůžete-li se šklebit, kliďte se jí z cesty, co vám nohy stačí.
Politika je vzrušující jako válka a stejně nebezpečná. Jenže ve válce vás mohou zabít jen jednou. V politice mnohokrát.
Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.
Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologové církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.
Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.
Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.
Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.
Morálně praktický rozum v nás – vyslovuje následující nesmlouvavé veto: Nesmí být žádná válka, ani mezi jednotlivci v přirozeném stavu, ani mezi jednotlivými státy, které ač v nich vnitřně vládne zákon, žijí dosud v podmínkách bezzákonnosti ve vnějších vzájemných vztazích, neboť válka není způsobem, jímž by kdokoli mohl prosadit svá práva.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz