Kdo věří, nepotřebuje žádné důkazy. Tomu, kdo nevěří, nepostačí žádný důkaz.

Franz Werfel

důkaz víra
Quotes

Související citáty