Citáty – úspěch

Nejlepší a oblíbené Úspěch, to je cíl, za kterým všichni směřujeme, ať už ve svých osobních nebo profesionálních životech. Zde naleznete moudra, myšlenky a citáty o úspěchu od význačných osobností, které objevily klíče k dosažení úspěchu a sdílejí své zkušenosti s vámi. Připomeňme si, že úspěch nemusí být jen o dosažení cílů, ale také o cestě, která nás formuje a učí cenným lekcím. Inspirujte se slovy těch, kteří svým úspěchem dosvědčili, že odhodlání, tvrdá práce a víra ve vlastní schopnosti mohou přenášet hory. Připravte se na cestu, která vám otevře nové obzory a povzbudí vás k naplnění vašich vlastních snů a aspirací!

Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky.
Gerald Durrell

Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno člověčenstvím. Míň může dělat vždycky. A, jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jen část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.
Jan Werich

Největších úspěchů se dosáhne při zdravém soutěžení.
Nikola Tesla

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo?
George Bernard Shaw

Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Steve Jobs

Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta k úspěchu.
Tomáš Baťa

Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
Matka Tereza

„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír.“
Matka Tereza

Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
Winston Churchill

Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.
Albert Camus

Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.
Albert Camus

Nemusím vyhrát za každou cenu, ale musím žít v pravdě. Nemusím mít úspěch za každou cenu, ale musím se chovat dle svých zásad.
Abraham Lincoln

Československo už neexistuje. Nezanedbatelná část slovenské společnosti podpořila ve volbách politickou reprezentaci, která dala po složitých státoprávních jednáních přednost samostatnému státu před další existencí federace. Češi tuto vůli respektovali. Přesto nemá smysl si namlouvat, že se nic nestalo. Mnozí z nás, byť možná v podvědomí a nepřiznaně, pociťují rozdělení Československa jako neúspěch. Bylo by nepřirozené, kdyby tomu tak nebylo. [V projevu k 28. říjnu 1993]
Václav Havel

Literární a jiná proslulost usnadňuje erotické úspěchy.
Karel Čapek

Radost květin za oknem… Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost z úspěchu při pěstování.
Karel Čapek

Neúspěch: nevyužít příležitost. Úspěch: zneužít příležitost.
Karel Čapek

Úspěch a neúspěch. Neúspěch znamená neužít přiležitosti. Úspěch znamená zneužít příležitosti.
Karel Čapek

Tajemství úspěchu je – mlčet o tom, co nevíte.
Voltaire

Tajemství úspěchu je – mlčet o tom, co nevíte.
Voltaire

Úspěch je dítětem odvahy.
Voltaire

Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
Voltaire

Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
Voltaire

Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.
Henry Ford

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.
Henry Ford

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.
Henry Ford

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.
Henry Ford

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.
Henry Ford

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.
Henry Ford

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
Henry Ford

Kdo bojuje s hlupáky, nemůže dosáhnout velkého vítězství.
Michelangelo Buonarroti

Pesimismus tupí nástroje, které člověk potřebuje k úspěchu. Optimismus je víra a naděje zároveň, které vedou k úspěchu,
Bruce Lee

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz