úspěch – citáty

Všechny citáty o úspěchu (53)

Největších úspěchů se dosáhne při zdravém soutěžení.
Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo?
Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta k úspěchu.
Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír.“
Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.
Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.
Nemusím vyhrát za každou cenu, ale musím žít v pravdě. Nemusím mít úspěch za každou cenu, ale musím se chovat dle svých zásad.
Československo už neexistuje. Nezanedbatelná část slovenské společnosti podpořila ve volbách politickou reprezentaci, která dala po složitých státoprávních jednáních přednost samostatnému státu před další existencí federace. Češi tuto vůli respektovali. Přesto nemá smysl si namlouvat, že se nic nestalo. Mnozí z nás, byť možná v podvědomí a nepřiznaně, pociťují rozdělení Československa jako neúspěch. Bylo by nepřirozené, kdyby tomu tak nebylo. [V projevu k 28. říjnu 1993]
Literární a jiná proslulost usnadňuje erotické úspěchy.
Radost květin za oknem… Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost z úspěchu při pěstování.
Neúspěch: nevyužít příležitost. Úspěch: zneužít příležitost.
Úspěch a neúspěch. Neúspěch znamená neužít přiležitosti. Úspěch znamená zneužít příležitosti.
Tajemství úspěchu je – mlčet o tom, co nevíte.
Tajemství úspěchu je – mlčet o tom, co nevíte.
Úspěch je dítětem odvahy.
Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.
Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.
Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.
Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.
Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.
Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.
Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
Kdo bojuje s hlupáky, nemůže dosáhnout velkého vítězství.
Pesimismus tupí nástroje, které člověk potřebuje k úspěchu. Optimismus je víra a naděje zároveň, které vedou k úspěchu,
Považuješ-li něco za nemožné, snaž se jednu možnost najít.
Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz