Je lepší shořet než vyhasnout.

Související citáty