Tajemství úspěchu je – mlčet o tom, co nevíte.

Témata:

Voltaire

François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars.

Největších úspěchů se dosáhne při zdravém soutěžení.
Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo?
Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta k úspěchu.
Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír.“
Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.
Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.
Nemusím vyhrát za každou cenu, ale musím žít v pravdě. Nemusím mít úspěch za každou cenu, ale musím se chovat dle svých zásad.
Československo už neexistuje. Nezanedbatelná část slovenské společnosti podpořila ve volbách politickou reprezentaci, která dala po složitých státoprávních jednáních přednost samostatnému státu před další existencí federace. Češi tuto vůli respektovali. Přesto nemá smysl si namlouvat, že se nic nestalo. Mnozí z nás, byť možná v podvědomí a nepřiznaně, pociťují rozdělení Československa jako neúspěch. Bylo by nepřirozené, kdyby tomu tak nebylo. [V projevu k 28. říjnu 1993]
Literární a jiná proslulost usnadňuje erotické úspěchy.
Radost květin za oknem… Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost z úspěchu při pěstování.
Neúspěch: nevyužít příležitost. Úspěch: zneužít příležitost.
Úspěch a neúspěch. Neúspěch znamená neužít přiležitosti. Úspěch znamená zneužít příležitosti.
Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých?
Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned odkládají, jakmile přijdou domů.
První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.
Počet přemýšlivých lidí je příliš nepatrný na to, aby mohli obtěžovat svět.
Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.
Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.
Země je blázinec, do kterých zbytek Universa posílá své blázny.
Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie, pro myslícího je to komedie.
Ze všech náboženství, křesťanství by mělo nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce netolerantní.
Tajemství nudnosti: povědět vše, co víte.
Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat.
Může počet viníků proměnit zločin ve ctnost?
Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže trefit domů, přesto že ví, že má dům.
Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství – svůj věk.
Filosof je milovníkem moudrosti, lépe řečeno, pravdy. Všichni filosofové se vyznačovali těmito vlastnostmi. Ve starověku není jediného filosofa, který by neposloužil lidem příklady ctností a morálním poučením. Všichni se mohli mýlit v oblasti fyziky, ale tu tak málo potřebujeme v praktickém životě, že filosofové by se bez ní obešli. Celá staletí trvalo, než lidé poznali část zákonů přírody. Ale moudrému stačí jediný den, aby poznal povinnosti člověka.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz