Citáty – poezie

Nejlepší a oblíbené citáty o poezii

Věda, chemie, mechanika vnikly do hájemství poezie!
Jules Verne

Člověk, chce-li být svrchovaně dobrý, musí mít silnou a bohatou obraznost; musí se umět vžít do druhého a do mnoha jiných. Strasti a slasti jeho bližních musí se stát jeho vlastními. Představivost je velkým nástrojem dobra; a poezie k tomu notně přispívá.
Charles Baudelaire

Každý zdravý člověk vydrží dva dny bez jídla, ale ne bez poezie.
Charles Baudelaire

Poezie je vytváření krásných vět.
Tadeusz Peiper

Poezie pohybu je rčení, jehož se často užívá, avšak aby bylo možno vychutnat epickou podobu tohoto požitku, je třeba, aby člověk uprostřed noci stanul na kopci, aby se nejprve odpoutal pocitem vlastní odlišnosti od davu civilizovaného lidstva, jež je v této chvíli pohrouženo ve sny a chová se nevšímavě ke všem takovým věcem, a pak aby dlouho a tiše pozoroval svůj vznešený postup mezi hvězdami.
Thomas Hardy

Výtvarná umění je možné postrádat: celé národy, např. muslimské, jsou bez nich: ale bez hudby a poezie není žádný národ.
Arthur Schopenhauer

Nejjednodušší a nejsprávnější definice poezie: umění, které pomocí slov uvádí do hry obrazotvornost.
Arthur Schopenhauer

V krabici čaje je velká dávka poezie a krása porozumění.
Ralph Waldo Emerson

Poslouchej, skutečná poezie nic neříká, jen zaškrtává možnosti. Otevírá všechny dveře. Můžeš projít jakýmikoliv, které ti vyhovují.
Jim Morrison

Pokud si má poezie klade za cíl něčeho dosáhnout, pak oprostit lidi od omezených zvyků, jak vidí a cítí.
Jim Morrison

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda.
Jiří Žáček

Poezie je psána lidmi, kteří zmeškali vlak. Nějak se utěšují psaním poezie o lásce, a lásku neznají.
Osho

Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně – co svět světem stojí.
Karel Čapek

Překvapení, to, co je nečekané, je jedna z hlavních vzpruh poezie dneška.
Guillaume Apollinaire

Pověra je poezie života.
Johann Wolfgang Goethe

Veškerá špatná poezie pramení z upřímných pocitů.
Oscar Wilde

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz