poezie – citáty

Všechny citáty o poezii (16)

Věda, chemie, mechanika vnikly do hájemství poezie!
Člověk, chce-li být svrchovaně dobrý, musí mít silnou a bohatou obraznost; musí se umět vžít do druhého a do mnoha jiných. Strasti a slasti jeho bližních musí se stát jeho vlastními. Představivost je velkým nástrojem dobra; a poezie k tomu notně přispívá.
Každý zdravý člověk vydrží dva dny bez jídla, ale ne bez poezie.
Poezie je vytváření krásných vět.
Poezie pohybu je rčení, jehož se často užívá, avšak aby bylo možno vychutnat epickou podobu tohoto požitku, je třeba, aby člověk uprostřed noci stanul na kopci, aby se nejprve odpoutal pocitem vlastní odlišnosti od davu civilizovaného lidstva, jež je v této chvíli pohrouženo ve sny a chová se nevšímavě ke všem takovým věcem, a pak aby dlouho a tiše pozoroval svůj vznešený postup mezi hvězdami.
Výtvarná umění je možné postrádat: celé národy, např. muslimské, jsou bez nich: ale bez hudby a poezie není žádný národ.
Nejjednodušší a nejsprávnější definice poezie: umění, které pomocí slov uvádí do hry obrazotvornost.
V krabici čaje je velká dávka poezie a krása porozumění.
Poslouchej, skutečná poezie nic neříká, jen zaškrtává možnosti. Otevírá všechny dveře. Můžeš projít jakýmikoliv, které ti vyhovují.
Pokud si má poezie klade za cíl něčeho dosáhnout, pak oprostit lidi od omezených zvyků, jak vidí a cítí.
Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda.
Poezie je psána lidmi, kteří zmeškali vlak. Nějak se utěšují psaním poezie o lásce, a lásku neznají.
Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně – co svět světem stojí.
Překvapení, to, co je nečekané, je jedna z hlavních vzpruh poezie dneška.
Pověra je poezie života.
Veškerá špatná poezie pramení z upřímných pocitů.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz