Poezie je vytváření krásných vět.

Tadeusz Peiper

poezie
Quotes

Související citáty