Citáty – děti

Nejlepší a oblíbené Děti představují zázrak a naději naší společnosti. Jejich nevinnost, radost a schopnost spatřovat svět kolem sebe novýma očima nás mohou dojmout a přimět nás zamyslet se nad tím, co je skutečně důležité v životě. Zde najdete vybrané citáty, které oslavují dětskou duši a výjimečnost tohoto období plného objevů.

Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti.
Jan Werich

Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí.
Jan Werich

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti.
Arabské přísloví

Kdo se stydí, nebude mít děti.
Arabské přísloví

Mládí je něco úžasného. Je to přímo zločin vyplýtvat ho na děti.
George Bernard Shaw

Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé.
Miguel de Cervantes

Poznávají se tři týdny, milují tři měsíce, hádají se tři léta, snášejí se třicet let a děti začnou znova.
Hippolyte Taine

Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel.
Matka Tereza

„Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden z druhého.“
Matka Tereza

„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír.“
Matka Tereza

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.
Winston Churchill

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý.
Francis Bacon

Štěstí a absurdno jsou děti stejné země.
Albert Camus

Děti nejraději vychováváme odstrašujícími příklady.
Jiří Žáček

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti.
Jiří Žáček

Na bedra svých dětí nakládají rodičové všechny své promrhané naděje.
Jiří Žáček

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům!
Jiří Žáček

Kdyby si děti mohly vybírat své rodiče, ušetřili bychom spoustu rodičů.
Jiří Žáček

Kolikrát se rodiče obětují pro děti jen proto, aby jim to mohli vyčítat.
Jiří Žáček

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti.
Jiří Žáček

Člověk snadno zapomíná na chyby svých dětí…
Molière

Dnes už nejsou žádné děti.
Molière

Ženy stejně jako děti jsou ovšem prazvláštní prevíti: chovají se v životě tak, jak se jim samým zlíbí, a přitom vyžadují, aby je člověk věčně jen laskal a chválil.
Johann Wolfgang Goethe

Deti nemôžeme stvárňovať podľa svojej vôle. Musíme ich mať, milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať na pokoji.
Johann Wolfgang Goethe

Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
Johann Wolfgang Goethe

Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený.
Johann Wolfgang Goethe

Kdyby děti dorůstali dále, jak hlásají, měli bychom samé génie.
Johann Wolfgang Goethe

Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.
Johann Wolfgang Goethe

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.
Johann Wolfgang Goethe

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové.
Johann Wolfgang Goethe

Není nic půvabnějšího než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.
Johann Wolfgang Goethe

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz