Citáty – jazyk

Nejlepší a oblíbené Stránka s citáty o jazyku je sbírkou inspirativních a moudrých výroků, které se týkají jazyka jako komunikačního nástroje. Tyto citáty nám připomínají sílu a krásu jazyka, jeho schopnost propojovat lidi a vyjádřit myšlenky a emoce. Při čtení těchto citátů se můžeme nejen inspirovat, ale také lépe porozumět důležitosti jazyka a jeho vlivu na naše životy. Od básníků a spisovatelů po politiky a filozofy, citáty o jazyku nám přinášejí zajímavé pohledy a reflexe na toto univerzální lidské nástroje komunikace.

Lidé nezkušení v četbě mnohdy nepojmou ani stín podezření, že by se text mohl mýlit, neboť vše psané berou jako dokument, který stvrzuje sám sebe.
Hans-Georg Gadamer

Tvůj hlas mě uklidňuje, ale slovům prostě nerozumím.
John Lennon

Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.
Karel Čapek

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz