„Lidé nezkušení v četbě mnohdy nepojmou ani stín podezření, že by se text mohl mýlit, neboť vše psané berou jako dokument, který stvrzuje sám sebe.“

Autor: Hans-Georg Gadamer
Témata: , ,

Někdy může být obtížné pochopit, že text, který čteme, nemusí nutně být absolutní pravdou. Lidé, kteří nemají dostatek zkušeností s četbou a analýzou textu, často bere psané slovo jako automatický důkaz toho, že je to pravda. Mohou mít tendenci bez jakéhokoli podezření přijímat vše, co je napsáno, jako fakt. Tento citát upozorňuje na to, že bychom měli být obezřetní a kritičtí čtenáři, abychom nepropadli iluzi, že vše, co je napsáno, je nezvratnou pravdou.

Je třeba si uvědomit, že texty, které čteme, jsou vytvořeny lidskými autory a mohou být ovlivněny jejich subjektivními názory, zkušenostmi a záměry. To znamená, že mohou být záměrně nebo nezáměrně zkreslené, neúplné nebo zavádějící. Lidé, kteří nejsou zkušení v četbě a kritickém myšlení, mohou tuto skutečnost přehlížet a bez váhání přijímají vše, co je napsáno, jako absolutní pravdu.

Další aspekt tohoto citátu je, že někteří lidé přehlížejí možnost chyb v textech. Může se jednat o gramatické chyby, překlepy nebo dokonce faktické nepřesnosti. Nezkušení čtenáři mohou mít tendenci považovat text za neomylný a nejsou schopni si uvědomit, že i ti nejlepší autoři mohou udělat chyby. Nepochopením tohoto faktu se mohou stát obětí dezinformací a manipulace prostřednictvím psaného slova.

Související citáty

Jsem substance, jejíž všechna podstata čili přirozenost je toliko myšlení, a jež ke své existenci nepotřebuje žádné místo ani nezávisí na žádné hmotné věci.
René Descartes

Úsilí se projeví, pouze když se člověk odmítne vzdát.
Napoleon Hill

Abychom se cítili ubohými, musíme mít dost času na to, abychom si mohli lámat hlavu tím, zda jsme šťastní nebo ne.
George Bernard Shaw

Každičká bytost disponuje vlastním vědomím a vytváří vrstvu svého světa.
Vadim Zeland

Zůstanu-li, kdo půjde? Půjdu-li, kdo zůstane?
Dante Alighieri

Někteří věštci jsou dokonalost sama. Dokáží uhodnout i minulost.
Valeriu Butulescu

Chtěl bych jednou v životě napsat knihu, která by byla tak dobrá a silná, že by upoutala i člověka stiženého zánětem okostice.
Karel Čapek

Kdokoli se může rozzlobit – to je snadné, ale rozhněvat se na správného člověka, na správný stupeň, ve správný čas a na správný účel – to není v moci každého a není to snadné.
Aristotelés

Myšlení je konfrontace mezi chtěním a poznáním, která probíhá v mém nitru.
Albert Schweitzer

Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.
Tomáš Garrigue Masaryk

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Ač člověk mluví sebelépe, pamatujte: mluví-li příliš, pak nakonec řekne hloupost.
Alexandre Dumas st.

Světlo je říší Boží.
Guy Ballard

Surovost života z ničeho tak drasticky nevyplývá, jako z konfrontace s ušlechtilou hudbou.
Christian Morgenstern

Génius má své limity, ale hloupost není tímto způsobem hendikepována.
Elbert Hubbard

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz