smrt – citáty

Všechny citáty o smrti (111)

Šedé vlasy jsou květy smrti.
Kde nic není, ani smrt nebere.
Mnoho psů – zajícova smrt.
Příliš mnoho psů – zajícova smrt.
O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu víc, než svým životem.
Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.
Na celém světě není rozhodně nic, co by mohlo přiměti člověka, aby miloval svého bližního… Je-li a byla-li dosud láska na světě, tedy jen proto, že lidé věřili v nesmrtelnost… Kdyby v člověku vyhasla víra v nesmrtelnost, zmizí v něm nejen láska, nýbrž i všechna síla společenská. Nic nebude nemravného, všechno bude dovoleno. I lidojedství…
Prohlašuji, že láska k lidstvu je dokonce zhola nesmyslná, nepochopitelná a nadobro nemožná, bez současné víry v nesmrtelnost lidské duše. Víra v nesmrtelnost lidské duše jest jediné zřídlo živého života na zemi – života, zdraví, zdravých úsudků a závěrů.
Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Kapající kohoutky, prdy z vášně a ušlé pneumatiky jsou veskrze smutnější než smrt.
Nemocnice jsou místa, kde se vás pokouší zabít bez udání důvodu. Chladná a odměřená krutost americké nemocnice není způsobována lékaři, kteří jsou přepracovaní, nebo jsou na smrt zvyklí a znudění. Její příčinou jsou lékaři, kteří dostávají maximální plat za minimální práci, a kteří sklízejí obdiv od nevzdělanců, jako kdyby to byli zdraví přinášející medicinmani. A přitom většinou nerozeznají vlastní chlupy na prdeli od zbytků celerové nati.
Mít pohlavní styk znamená kopat smrt do prdele a při tom si zpívat.
Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.
Čestná smrt je lepší než život v hanbě.
Čestná smrt je lepší než potupný život.
Nebojím se zemřít. Jen chci být u toho, až se to stane.
Poznal jsem, že všechno, co dělám, souvisí se smrtí.
Existujú tri druhy nepriateľov: obyčajní nepriatelia, nepriatelia na smrť a kolegovia zo strany.
Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.
Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý.
Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala.
Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.
Keby niektorý z bohov povedal: čomu dáš prednosť – žiť ďalej s tým, čo máš, alebo ihneď zomrieť, keby ti nemalo byť dožičené nadobudnúť ešte niečo väčšie, voľ radšej smrť.
Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.
Pouze smrt končí válku.
Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.
Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.
„Žít a umřít před zrcadlem“, řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu „a umřít“.Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.
Přitažlivost filmu spočívá ve strachu ze smrti.
Smrt z nás všech dělá anděle a tam, kde kde měli ramena, nám dává křídla, hladké jako drápy havranů.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz