Citáty – smrt

Nejlepší a oblíbené citáty o smrti

Šedé vlasy jsou květy smrti.
Anglické přísloví

Kde nic není, ani smrt nebere.
České přísloví

Mnoho psů – zajícova smrt.
České přísloví

Příliš mnoho psů – zajícova smrt.
České přísloví

O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu víc, než svým životem.
George Bernard Shaw

Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.
George Gordon Byron

Na celém světě není rozhodně nic, co by mohlo přiměti člověka, aby miloval svého bližního… Je-li a byla-li dosud láska na světě, tedy jen proto, že lidé věřili v nesmrtelnost… Kdyby v člověku vyhasla víra v nesmrtelnost, zmizí v něm nejen láska, nýbrž i všechna síla společenská. Nic nebude nemravného, všechno bude dovoleno. I lidojedství…
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Prohlašuji, že láska k lidstvu je dokonce zhola nesmyslná, nepochopitelná a nadobro nemožná, bez současné víry v nesmrtelnost lidské duše. Víra v nesmrtelnost lidské duše jest jediné zřídlo živého života na zemi – života, zdraví, zdravých úsudků a závěrů.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Marcus Aurelius

Kapající kohoutky, prdy z vášně a ušlé pneumatiky jsou veskrze smutnější než smrt.
Charles Bukowski

Nemocnice jsou místa, kde se vás pokouší zabít bez udání důvodu. Chladná a odměřená krutost americké nemocnice není způsobována lékaři, kteří jsou přepracovaní, nebo jsou na smrt zvyklí a znudění. Její příčinou jsou lékaři, kteří dostávají maximální plat za minimální práci, a kteří sklízejí obdiv od nevzdělanců, jako kdyby to byli zdraví přinášející medicinmani. A přitom většinou nerozeznají vlastní chlupy na prdeli od zbytků celerové nati.
Charles Bukowski

Mít pohlavní styk znamená kopat smrt do prdele a při tom si zpívat.
Charles Bukowski

Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Steve Jobs

Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.
Tacitus

Čestná smrt je lepší než život v hanbě.
Tacitus

Čestná smrt je lepší než potupný život.
Tacitus

Nebojím se zemřít. Jen chci být u toho, až se to stane.
Andy Warhol

Poznal jsem, že všechno, co dělám, souvisí se smrtí.
Andy Warhol

Existujú tri druhy nepriateľov: obyčajní nepriatelia, nepriatelia na smrť a kolegovia zo strany.
Winston Churchill

Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.
Francis Bacon

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý.
Francis Bacon

Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala.
Francis Bacon

Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.
Platón

Keby niektorý z bohov povedal: čomu dáš prednosť – žiť ďalej s tým, čo máš, alebo ihneď zomrieť, keby ti nemalo byť dožičené nadobudnúť ešte niečo väčšie, voľ radšej smrť.
Platón

Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.
Platón

Pouze smrt končí válku.
Platón

Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.
Platón

Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.
Albert Camus

„Žít a umřít před zrcadlem“, řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu „a umřít“.Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.
Albert Camus

Přitažlivost filmu spočívá ve strachu ze smrti.
Jim Morrison

Smrt z nás všech dělá anděle a tam, kde kde měli ramena, nám dává křídla, hladké jako drápy havranů.
Jim Morrison

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz