smrt – citáty

111 citátů

Všechno si vyžádá smrt, je zákonem, ne trestem zemřít.

Seneca

Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.

Seneca

Všechny srovnává smrt. Nerovni se rodíme, rovni umíráme.

Seneca

Sketa, než umře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou ochutná smrti.

William Shakespeare

Pošetilé je žít, když život je nám mukou. A tu smrt je náš lékař a umřít jeho předpis.

William Shakespeare

Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.

Honoré de Balzac

Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.

Honoré de Balzac

Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

Tomáš Garrigue Masaryk

Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.

Tomáš Garrigue Masaryk

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

Tomáš Garrigue Masaryk

Smrt je lékem, který najdeme kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději.

Molière

Smrt se neřídí našimi plány.

Molière

Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.

Molière

Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý.

Miloš Kopecký

Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.

Paulo Coelho

Vědomí smrti v nás podnítí vůli k životu.

Paulo Coelho

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt.

Jiří Hubač

Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve.

Dante Alighieri

Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.

Jean Jacques Rousseau

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.

Sigmund Freud

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.

Sigmund Freud

Smrt je nevyhnutelná vyústěním každého života.

Sigmund Freud

Velkou lásku a její rodnou sestru, velkou nenávist, nemůže ani smrt anulovat – tak jsou obě mocné.

Pierre Abélard

Smrt je černý velbloud, který klečí u brány každého z nás.

Al-Kádir Abd

Třebaže je Bůh pro všechny smrtelníky neviditelný, mohou ho vypozorovat z jeho děl.

Aristotelés

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.

Oscar Wilde

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.

Immanuel Kant

Dobrá paměť a jazyk zavázaný na uzel je kombinace, která dodává konverzaci nesmrtelnost.

Mark Twain

Viděno z té lepší stránky je smrt jednou z mála věcí, kterou lze realizovat pohodlně v leže.

Woody Allen

Nevěřím v posmrtný život. Ale pro jistotu si s sebou vezmu rezervní prádlo.

Woody Allen

Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že nezemřu.

Woody Allen

Jsem pyšný na tyhle nádherné kapesní hodinky. Dědeček mi je prodal na smrtelné posteli.

Woody Allen

Jestlipak existuje posmrtný život? A pokud ano, rozmění mi tam dvacku?

Woody Allen

Skutečnost, to je stáří, chudoba, bída osamělost a smrt – i když si někdo pyšně vykračuje v značkových džínách.

Woody Allen

Je zhola nemožné vnímat objektivně vlastní smrt a ještě přitom udržet melodii.

Woody Allen

Život – to je dlouhá smrt.

Friedrich Nietzsche

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.

Friedrich Nietzsche

Duše jsou stejně smrtelné jako těla.

Friedrich Nietzsche

Hlučnost je smrt myšlenek.

Friedrich Nietzsche

Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.

Victor Hugo

Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.

John Ronald Reuel Tolkien

Smrt je jen další cesta, kterou musíme jít.

John Ronald Reuel Tolkien

Novina o smrti má křídla. Noc často nosí zprávy blízkým příbuzným.

John Ronald Reuel Tolkien

Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné.

Romain Rolland

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti.

Romain Rolland

Všeho, čeho se dotkne láska, je záchraněno od smrti.

Romain Rolland

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.

Dalajláma

O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

Robert Fulghum

Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.

James Dean

Nenávidím se a chci zemřít.

Kurt Cobain

Ztratit lásku je strašné. Lže, kdo říká, že smrt je horší.

Countee Cullen