Smrt se může stát oslavou, musíme se jen naučit přivítat ji uvolněněji.

Témata:

Šedé vlasy jsou květy smrti.
Kde nic není, ani smrt nebere.
Mnoho psů – zajícova smrt.
Příliš mnoho psů – zajícova smrt.
O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu víc, než svým životem.
Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.
Na celém světě není rozhodně nic, co by mohlo přiměti člověka, aby miloval svého bližního… Je-li a byla-li dosud láska na světě, tedy jen proto, že lidé věřili v nesmrtelnost… Kdyby v člověku vyhasla víra v nesmrtelnost, zmizí v něm nejen láska, nýbrž i všechna síla společenská. Nic nebude nemravného, všechno bude dovoleno. I lidojedství…
Prohlašuji, že láska k lidstvu je dokonce zhola nesmyslná, nepochopitelná a nadobro nemožná, bez současné víry v nesmrtelnost lidské duše. Víra v nesmrtelnost lidské duše jest jediné zřídlo živého života na zemi – života, zdraví, zdravých úsudků a závěrů.
Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Kapající kohoutky, prdy z vášně a ušlé pneumatiky jsou veskrze smutnější než smrt.
Nemocnice jsou místa, kde se vás pokouší zabít bez udání důvodu. Chladná a odměřená krutost americké nemocnice není způsobována lékaři, kteří jsou přepracovaní, nebo jsou na smrt zvyklí a znudění. Její příčinou jsou lékaři, kteří dostávají maximální plat za minimální práci, a kteří sklízejí obdiv od nevzdělanců, jako kdyby to byli zdraví přinášející medicinmani. A přitom většinou nerozeznají vlastní chlupy na prdeli od zbytků celerové nati.
Mít pohlavní styk znamená kopat smrt do prdele a při tom si zpívat.
Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.
Čestná smrt je lepší než život v hanbě.
Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.
Víra prostě dokazuje nevědomost, nevědění.
Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.
Být přirozený znamená se uvolnit. A k nalezení pravdy nepotřebujeme nic jiného, než se naprosto uvolnit.
Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří – nejen tělesně, ale i duševně.
Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.
Každý vědec musí o svých předchůdcích pochybovat.
Život je příležitost. Život je obrovský poklad, a člověk jej jen tak vyhazuje z oken.
Smrt by měla být klidným přitakáním, láskyplným rozloučením se starými púřáteli, se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tragédie.
Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.
Život není utrpení ani blaho. Život je prázdné plátno a člověk musí být velmi dovedný.
Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.
Všechno co máme, je jen okamžik.
Láska není vztah.
Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz