Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.

Tacitus

Související citáty