Matka Tereza

Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… láska se dokazuje skutky.
Matka Tereza

Buď projevem laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
Matka Tereza

Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě.
Matka Tereza

Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte.
Matka Tereza

Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.
Matka Tereza

Někteří lidé přicházejí do tvého života jako požehnání. Někteří přicházejí do tvého života jako lekce.
Matka Tereza

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.
Matka Tereza

Myslím však, že najväčšou odmenou je uznanie jej mena. Každý ju pozná ako MATKU TEREZU, a to len pod týmto menom. To znamená, že celý svet ju jednohlasne uznal a vyhlásil za matku. Doteraz svet, a to celý svet, nikoho nenazval týmto menom. (1971 – Ján XXIII.)
Matka Tereza

V indickom bielom sárí s modrými pruhmi svetom kráča najzáhadnejšia žena sveta, laureátka Nobelovej ceny mieru, enigmatická bosonohá inkarnácia Kristovej lásky na Zemi: Matka Tereza [Piešťanský festival: India plná farieb (6. august 1995)]
Matka Tereza

Z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí na vieru. Dnes viem že mojou úlohou je milovať.
Matka Tereza

Všetko robte tak, ako najlepšie viete, ostatné prenechajte Bohu.
Matka Tereza

Vložte svoju ruku do Máriinej a dajte sa ňou viesť ku Kristovi.
Matka Tereza

Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.
Matka Tereza

Svätosť je v tom, že robíme s úsmevom to, čo Boh chce. Niekedy je ale ťažko sa usmievať.
Matka Tereza

Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými.
Matka Tereza

O čo viac prijmeme v mlčaní, o to viac budeme môcť rozdávať v každodennom živote.
Matka Tereza

Nič nevravím, keď ma kritizujú. Snažíme sa konať čo najlepšie a nechávame za nás hovoriť našu prácu.
Matka Tereza

Nedopustite aby vás uspokojilo niečo menej ako Boh!
Matka Tereza

Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach cenu.
Matka Tereza

Nečakajte na vodcov; začnite robiť sami, od človeka k človeku.
Matka Tereza

Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť je prijímať všetko radostne.
Matka Tereza

My, ženy, môžeme sa vyrovnať mužom, ak máme prostriedky a rozum.
Matka Tereza

Musím priznať, že sa mi veľmi páčia psy. Ale nemôžem zniesť, keď pes zaberá miesto dieťaťu.
Matka Tereza

Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.
Matka Tereza

Máriina veľkosť je v jej pokore.
Matka Tereza

Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s ním aj v tejto chvíli, ak milujeme, ako on miluje, ak pomáhame, ako on pomáha, ak dávame ako on dáva, ak slúžime, ako on slúži.
Matka Tereza

Láska obráti, koho chce…
Matka Tereza

Láska nežije zo slov a nie je možné ju slovami vysvetliť.
Matka Tereza

Láska k Ježišovi má natoľko napĺňať našu myseľ i srdce, že už viac nebudeme venovať pozornosť ľudským citom. Sám Ježiš bude žiarlivo ochraňovať srdcia tých, ktorí sa mu darovali.
Matka Tereza

Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná.
Matka Tereza

Každý človek je pre mňa Kristus.
Matka Tereza

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz