Musíme sa modliť za tých, ktorí sa nemodlia.

Související citáty