František Vymazal

Nejeden slibuje, co musí splnit jiný.
František Vymazal

Žádná fráze není snad tak pravdivá jako: on hraje roli tu a tu.
František Vymazal

Kdo vždy mluví, nezasluhuje, aby ho druzí poslouchali.
František Vymazal

Nejeden je bohatý, poněvadž ho mají za bohatého.
František Vymazal

Štípne-li tě komár, můžeš ho zabít; šlápne-li tě slon, neopomeň se omluvit.
František Vymazal

Rádi odporujeme pravdám, které mluví proti nám.
František Vymazal

Školní knihy jsou dvojí: z jedněch se ničemu nenaučíš a z druhých se ničemu naučit nemůžeš.
František Vymazal

Falešní proroci mají vždy fanatické přívržence.
František Vymazal

Jenom jedna láska je stálá: nešťastná.
František Vymazal

Člověk střídmý je pravý labužník.
František Vymazal

Nedůvěra udržuje vzájemnou vážnost.
František Vymazal

Boháči žijí podle svých prostředků, ale nedávají podle nich.
František Vymazal

Nelítostný člověk vidí v každém neštěstí osobní vinu.
František Vymazal

Kolik špatných gramatik vyšlo po dobré gramatice Dobrovského!
František Vymazal

K dobrému obědu patří černá káva, doutník a trochu politiky.
František Vymazal

Filosofie by měla býti svědomím své doby.
František Vymazal

Většina rodičů napravuje na svých dětech své vlastní chyby.
František Vymazal

Peníz nikdy neřekne: dosti.
František Vymazal

Kdo mění myšlení lidí, mění svět.
František Vymazal

Dokud vidíš okolo sebe samy rozumné lidi, nejsi tuze rozumný.
František Vymazal

Kdo byl otrokem peněz, nebude snadno jejich pánem.
František Vymazal

Každá móda bývá dvakrát směšná: na počátku a na konci.
František Vymazal

Móda se neřídí nikdy rozumem, proto je všemohoucí.
František Vymazal

Mnoho lidí žije dobře z pouhého slibování.
František Vymazal

Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.
František Vymazal

Zřídkakdy pozorujeme vážnější tváře než při čtení jídelních lístků.
František Vymazal

Vítězná lež se stává pravdou.
František Vymazal

Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.
František Vymazal

Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější.
František Vymazal

Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí za jedno.
František Vymazal

Celá pokolení opakují špatně to, co řekl jeden dobře.
František Vymazal

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz