Citáty – láska

Nejlepší a oblíbené Vítejte na stránce plné citátů a úvah na téma lásky – té nejkrásnější a nejsilnější síly, která spojuje srdce a ovlivňuje náš svět. Na této inspirativní cestě se setkáte s moudrostí od význačných osobností, básníků, filozofů a umělců, kteří zachytili sílu a magii lásky svými slovy. Objevte různé odstíny lásky – od lásky k partnerovi, rodině, přátelům až po lásku k celému lidstvu a všemu, co nás obklopuje. Připomeňme si společně, že v každém z nás je schopnost dávat a přijímat lásku a že lásku můžeme šířit do světa kolem nás. Připravte se na dojemnou a emotivní cestu, která vás zahřeje a probudí v srdci nejkrásnější city!

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.
Alfons Mucha

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.
Alfons Mucha

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.
Alfons Mucha

Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti.
John Lennon

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.
John Lennon

Vy všichni potřebujete lásku.
John Lennon

Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
John Lennon

Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.
John Lennon

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.
John Lennon

Láska je odpověď.
John Lennon

Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Čínské přísloví

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.
Francouzské přísloví

Láska způsobuje, že míjí čas. Čas způsobuje že mizí láska.
Francouzské přísloví

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.
Francouzské přísloví

Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.
Francouzské přísloví

Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími.
Francouzské přísloví

Krása je potřebná na svatbu, láska na každý den.
Finské přísloví

Láska, to je válka, s veškerou nesmyslností a hrůzami.
Jean Dutourd

Tělesná láska proniká do duše vsakováním.
Jean Dutourd

Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… láska se dokazuje skutky.
Matka Tereza

Buď projevem laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
Matka Tereza

Láska je úsilí, které vynakládá muž, aby se spokojil s jednou ženou.
Paul Géraldy

Láska je to s čím jsme se narodili. Strach je to, co jsme se tady naučili.
Marianne Williamson

Nejdokonalejší formou lásky je sebeláska. Nebo snad nedokážete být věrni ani sami.
Ladislav Muška

Věčná láska – věčnost ve své nejpomíjivější podobě.
Hans Krailsheimer

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že člověk touží být osamoceným.
Alexej Nikolajevič Tolstoj

Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.
Emanuele Bolognessi

Nenávist je morálnější než láska. Její důkazy se nedají zfalšovat.
Ladislav Muška

Aby se z dámy stala děvka, k tomu stačí vášeň. K opačnému postupu je nutná láska.
Ladislav Muška

Láska dokáže předělat i zločince. Jen na hlupáka je krátká.
Ladislav Muška

Láska se nevysvětluje, jenom konstatuje.
Jean Dutourd

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz