Nechováme sa k chudobným ako k naším smetiakom, kde dávame všetko čo nepotrebujeme alebo nemôžeme zjesť? … Delíme sa s chudobnými tak ako sa Ježiš rozdelil so mnou?

Související citáty