Pat Rodegast citáty

Quotes

106 citátů

Účelem života je zkoumat Dobrodružství. Učení. Potěšení. A další krok na cestě k Domovu.

Pat Rodegast

Fyzické tělo je podobné skafandru.

Pat Rodegast

Chci Vám předat tyto dary svoji nejhlubší Lásku, bezpečí Pravdy, moudrost Vesmíru a skutečnost Boží.

Pat Rodegast

Srdce zná duši lépe než jak ji zná mysl.

Pat Rodegast

Jste stvořitelem. Jste stvořením.

Pat Rodegast

Nepřikládejte význam trvalé skutečnosti pomíjivým věcem.

Pat Rodegast

Tato pozemská rovina není začátkem a ani koncem Vaší existence. Je prostě jen jedním krokem, jen jednou školní třídou.

Pat Rodegast

Božství je přítomno ve všech věcech.

Pat Rodegast

Ti z nás, kteří již nemusí být lidmi existují dále v říši vědomí, ve které je naším úkolem vést a učit.

Pat Rodegast

Temnota je produktem naší mysli.

Pat Rodegast

Lidská forma není protikladem nebes.

Pat Rodegast

Životní zkušenosti jsou vnějším symbolem pro to, co si duše přeje poznat.

Pat Rodegast

Srdce zná duši lépe než jak ji zná mysl.

Pat Rodegast

Účelem života je zkoumat Dobrodružství. Učení. Potěšení. A další krok na cestě k Domovu.

Pat Rodegast

Fyzické tělo je podobné skafandru.

Pat Rodegast

Lidská forma není protikladem nebes.

Pat Rodegast

Životní zkušenosti jsou vnějším symbolem pro to, co si duše přeje poznat.

Pat Rodegast

Radost je zvukem, který se rozléhá vesmírem.

Pat Rodegast

Svoboda není iluzí. Svoboda je přirozeným stavem bytí. Je Vaším dědickým právem. Je Vaším domovem.

Pat Rodegast

Svoboda není iluzí. Svoboda je přirozeným stavem bytí. Je Vaším dědickým právem. Je Vaším domovem.

Pat Rodegast

Pochopení smyslu existence této iluze jí propůjčuje dojem vážnosti.

Pat Rodegast

Existuje mnoho úrovní pravdy. Všechny přispívají k Vaší celkové uvědomělosti.

Pat Rodegast

Pravda je nejvíce osvobozujícím objevem, jaký jen můžete udělat.

Pat Rodegast

Život se nachází ve všem a také vědomí je uvnitř všeho.

Pat Rodegast

Bitva mezi světlem a temnotou zuří ve Vás.

Pat Rodegast

Svůj život můžete do velké míry ovládat.

Pat Rodegast

Temnota je volbou.

Pat Rodegast

Osvícení je setrvání jednotlivce v záblesku věčnosti mimo své mysli, ale při uvědomění si všech věci.

Pat Rodegast

Iluzi opustíte teprve až pochopíte, co jste se vlastně přišli naučit.

Pat Rodegast

Víra není intelektuální záležitostí. Je to pocit.

Pat Rodegast

Nejprudší zápas v každém člověku zuří mezi intelektem a srdcem, přičemž srdce říká „Je to tak“ a mysl odpovídá „Nerozumím, proto nevěřím.“

Pat Rodegast

Ať již dočasné či trvalé, všechny věci skýtají uvnitř krásu.

Pat Rodegast

Život nemusí být zářivě bílý, aby se nazýval krásným.

Pat Rodegast

Pokud byste rozebrali lidskou bytost a rozložili ji na jednotlivé součásti, nebylo by nutné omlouvat se ani za jedinou část.

Pat Rodegast

Vaším konečným stupněm seberealizace je realizací Boží, neboť Vy a Bůh jste jedním. Proto jste cestovali skrze toliké životy, abyste tohle pochopili.

Pat Rodegast

Lásku ve vesmíru nevyčerpáte ani pokud ji budete absorbovat od tohoto okamžiku na věky věků.

Pat Rodegast

Láska je vesmírnou komunikací.

Pat Rodegast

Konečná jednota je vzájemností a ne vymazáním sebe sama.

Pat Rodegast

Na duchovní úrovni je základem Vaší bytosti jen Láska.

Pat Rodegast

Uvnitř každého člověka byste měli vidět padlého anděla.

Pat Rodegast

Existuje Boží plán spásy – nejen spásy vědomí duše, ale také spásy celé Země.

Pat Rodegast

Pokud byste spočítali zrnka písku na mořském břehu, zjistili byste, kolikrát jste již v tomto nebo v minulých životech toužili uskutečnit svoji jednotu s Bohem.

Pat Rodegast

Člověk se nemůže úplně poddat ničemu jinému než Bohu. Všechny ostatní projevy pokory jsou symbolické.

Pat Rodegast

Člověk nemusí čelit vichřici. Zažehne touhu a stane se částečkou větru.

Pat Rodegast

Každá duše, která se stane osvícenou,se stává zdrojem energie.

Pat Rodegast

Nebe je prostorem uvnitř každého, kdo tančí ve Světle.

Pat Rodegast

Nebe je slovem, které bylo vymyšleno proto, aby představovalo nepředstavitelné.

Pat Rodegast

Srdce je neomylným kompasem, který má každý z Vás uvnitř sebe. Srdce zná duši lépe, než ji zná mysl.

Pat Rodegast

Láska může hýbat světem a také to dělá.

Pat Rodegast

Co jste si mysleli, že točí Vaší Zemí, pokud by to nebyla Láska?

Pat Rodegast

Láska je klihem, který drží Vesmír pohromadě.

Pat Rodegast

Toužíte po Lásce, jako květina touží po Slunci a máte na ni stejný nárok.

Pat Rodegast

Láska je věčná.

Pat Rodegast

Myšlenka je vozem, který vás doveze k bráně. Potom jej musíte nechat tam.

Pat Rodegast

Celý vesmír je nádhernou myšlenkou.

Pat Rodegast

Rituály nejsou cestou. Jsou připomínkou, že tudy cesta vede.

Pat Rodegast

Jediným náboženstvím je víra v Boha v každém z nás.

Pat Rodegast

Pod zlobou vždy leží strach a pod strachem vždy leží touha.

Pat Rodegast

Meditace je cestou, která Vám pomůže uvolnit poklady sebelásky, která odpočívá hluboko ve Vás.

Pat Rodegast

Existuje právě tolik způsobů meditace, jako je lidi, kteří chodí po Zemi.

Pat Rodegast