Citáty – Pat Rodegast

Všechny citáty autora (106)

Chci Vám předat tyto dary svoji nejhlubší Lásku, bezpečí Pravdy, moudrost Vesmíru a skutečnost Boží.
Účelem života je zkoumat Dobrodružství. Učení. Potěšení. A další krok na cestě k Domovu.
Fyzické tělo je podobné skafandru.
Srdce zná duši lépe než jak ji zná mysl.
Jste stvořitelem. Jste stvořením.
Nepřikládejte význam trvalé skutečnosti pomíjivým věcem.
Tato pozemská rovina není začátkem a ani koncem Vaší existence. Je prostě jen jedním krokem, jen jednou školní třídou.
Božství je přítomno ve všech věcech.
Ti z nás, kteří již nemusí být lidmi existují dále v říši vědomí, ve které je naším úkolem vést a učit.
Temnota je produktem naší mysli.
Životní zkušenosti jsou vnějším symbolem pro to, co si duše přeje poznat.
Srdce zná duši lépe než jak ji zná mysl.
Účelem života je zkoumat Dobrodružství. Učení. Potěšení. A další krok na cestě k Domovu.
Fyzické tělo je podobné skafandru.
Lidská forma není protikladem nebes.
Životní zkušenosti jsou vnějším symbolem pro to, co si duše přeje poznat.
Lidská forma není protikladem nebes.
Pochopení smyslu existence této iluze jí propůjčuje dojem vážnosti.
Existuje mnoho úrovní pravdy. Všechny přispívají k Vaší celkové uvědomělosti.
Pravda je nejvíce osvobozujícím objevem, jaký jen můžete udělat.
Radost je zvukem, který se rozléhá vesmírem.
Svoboda není iluzí. Svoboda je přirozeným stavem bytí. Je Vaším dědickým právem. Je Vaším domovem.
Svoboda není iluzí. Svoboda je přirozeným stavem bytí. Je Vaším dědickým právem. Je Vaším domovem.
Život se nachází ve všem a také vědomí je uvnitř všeho.
Bitva mezi světlem a temnotou zuří ve Vás.
Svůj život můžete do velké míry ovládat.
Temnota je volbou.
Osvícení je setrvání jednotlivce v záblesku věčnosti mimo své mysli, ale při uvědomění si všech věci.
Iluzi opustíte teprve až pochopíte, co jste se vlastně přišli naučit.
Život nemusí být zářivě bílý, aby se nazýval krásným.
Pokud byste rozebrali lidskou bytost a rozložili ji na jednotlivé součásti, nebylo by nutné omlouvat se ani za jedinou část.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz