Johann Wolfgang Goethe

Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu.
Johann Wolfgang Goethe

Vytváří nás to, co milujeme.
Johann Wolfgang Goethe

Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří věří, že jsou svobodní.
Johann Wolfgang Goethe

Jestli Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.
Johann Wolfgang Goethe

Chceš-li dobrou ženu, buď správným mužem.
Johann Wolfgang Goethe

Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře.
Johann Wolfgang Goethe

Ochraňuj mě, Pane, před posledním zklamáním v lásce, dovol, abych se ještě mýlil.
Johann Wolfgang Goethe

Kouření ohlupuje. Způsobuje neschopnost myslet a básnit. Je také jen pro lenochy, kteří mají dlouhou chvíli, kteří třetinu života prospí, třetinu probendí jídlem a jinými nutnými nebo zbytečnými věcmi, a pak nevědí…, co si mají počít s poslední třetinou.
Johann Wolfgang Goethe

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž.
Johann Wolfgang Goethe

Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo.
Johann Wolfgang Goethe

Vlastní krb a hodná žena, v tom větší nežli ve zlatě je cena.
Johann Wolfgang Goethe

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám.
Johann Wolfgang Goethe

Ostrovtip neopouští duchaplné muže ponejvíce právě tehdy, když nemají pravdu.
Johann Wolfgang Goethe

Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe.
Johann Wolfgang Goethe

Ženy stejně jako děti jsou ovšem prazvláštní prevíti: chovají se v životě tak, jak se jim samým zlíbí, a přitom vyžadují, aby je člověk věčně jen laskal a chválil.
Johann Wolfgang Goethe

Ženy jsou ješitné už od malička a sluší jim to.
Johann Wolfgang Goethe

Dějepis je způsob, jak se zbavit minulosti.
Johann Wolfgang Goethe

Když ženy rodí, zaříkávají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné.
Johann Wolfgang Goethe

Pokud muž miluje ženu, mluví s ní hodně o ní. Když ji přestane milovat, mluví s ní o sobě.
Johann Wolfgang Goethe

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.
Johann Wolfgang Goethe

Slova jsou jako listí na stromě, kde je listí hodně, tam je málo ovoce.
Johann Wolfgang Goethe

Jsem rád, když moudří muži promlouvají, když mohu chápat, jak to vlastně myslí.
Johann Wolfgang Goethe

Ty pláčeš? Ale proč?
Johann Wolfgang Goethe

Dokonalost je norma nebes.
Johann Wolfgang Goethe

Zo slova nemožno vziať naspäť ani čiarku.
Johann Wolfgang Goethe

Zámožný je každý, kto dokáže hospodáriť s tým, čo má.
Johann Wolfgang Goethe

Zaobchádzajte s človekom podľa toho, aký je a on takým zostane. Zaobchádzajte s človekom podľa toho, akým môže a mal by byť a on sa takým stane.
Johann Wolfgang Goethe

V mladosti každý verí, že svet začal tým, že je tu všetko práve kvôli nemu.
Johann Wolfgang Goethe

Učíme sa len od toho, koho milujeme.
Johann Wolfgang Goethe

Uč sa chápať šťastie, lebo šťastie je tu vždy.
Johann Wolfgang Goethe

Šťastný nie je kráľ či poddaný, ale ten kto našiel mier vo svojom dome.
Johann Wolfgang Goethe

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz