Friedrich Nietzsche

Lépe než muž rozumí dětem žena, ale muž je více dítětem nežli žena.
Friedrich Nietzsche

Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.
Friedrich Nietzsche

Stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže – a cokoli má, ukradl.
Friedrich Nietzsche

Vzpoura – toť vznešenost otroků.
Friedrich Nietzsche

Na kolena neklesají jen ti, kďož mají dlouhé uši a krátký zrak!
Friedrich Nietzsche

Často sedí na trůně bahno – a často též trůn na bahně.
Friedrich Nietzsche

Příliš dlouho skrýval se v ženě otrok a tyran. Proto žena posud není schopna přátelství: zná pouze lásku.
Friedrich Nietzsche

Nejsi kamenem, ale již tě vyhlodalo množství krůpějí.
Friedrich Nietzsche

Vaše láska k bližnímu je vaše špatná láska k vám samým.
Friedrich Nietzsche

Kdo hledá, sám se lehce ztratí. Každé osamocení jest provinění.
Friedrich Nietzsche

Nejhorší nepřítel, s kterým se můžeš setkati, budeš vždy sám sobě.
Friedrich Nietzsche

I nejlepší láska má ve svém kalichu hořkost.
Friedrich Nietzsche

Mnoho lidí umírá příliš pozdě, a někteří příliš záhy.
Friedrich Nietzsche

Kdo má cíl a dědice, chce smrti své v pravý čas pro cíl a dědice.
Friedrich Nietzsche

Bezzubá ústa již nemají práva na každou pravdu.
Friedrich Nietzsche

Život – dlouhá to smrt.
Friedrich Nietzsche

Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.
Friedrich Nietzsche

To nechť je vaší ctí – vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými.
Friedrich Nietzsche

Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jež miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.
Friedrich Nietzsche

Hledal jsem velikých lidí, nalezl jsem vždy pouze opice jejich ideálu.
Friedrich Nietzsche

Člověk: živočich, který může slibovat.
Friedrich Nietzsche

V křesťanství se ani morálka, ani náboženství samotné žádným způsobem nedotýká reality.
Friedrich Nietzsche

Nikoli jejich láska k lidem, nýbrž bezmoc jejich lásky k lidem brání dnes křesťanům nás upalovat.
Friedrich Nietzsche

Věda, umění a filozofie jsou ve mně nyní tak srostlé, že jednou rozhodně porodím kentaura.
Friedrich Nietzsche

Křesťanská odhodlanost shledat svět ošklivým a špatným učinila svět ošklivým a špatným.
Friedrich Nietzsche

Nejsou žádné skutečnosti, není žádná realita, jen interpretace.
Friedrich Nietzsche

Staň se tím, kým jsi.
Friedrich Nietzsche

Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše.
Friedrich Nietzsche

V černém šatu, v mlčení – každý ženu ocení.
Friedrich Nietzsche

Co miluji na druhých? – Své naděje.
Friedrich Nietzsche

Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké: stejně jako je nízké pracovat bez požitku.
Friedrich Nietzsche

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz