Citáty – Friedrich Nietzsche

Všechny citáty autora (166)

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844, Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900, Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel. Proslavil se zejména svými filozofickými spisy.

Stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže – a cokoli má, ukradl.
Vzpoura – toť vznešenost otroků.
Na kolena neklesají jen ti, kďož mají dlouhé uši a krátký zrak!
Často sedí na trůně bahno – a často též trůn na bahně.
Příliš dlouho skrýval se v ženě otrok a tyran. Proto žena posud není schopna přátelství: zná pouze lásku.
Nejsi kamenem, ale již tě vyhlodalo množství krůpějí.
Vaše láska k bližnímu je vaše špatná láska k vám samým.
Kdo hledá, sám se lehce ztratí. Každé osamocení jest provinění.
Nejhorší nepřítel, s kterým se můžeš setkati, budeš vždy sám sobě.
Lépe než muž rozumí dětem žena, ale muž je více dítětem nežli žena.
I nejlepší láska má ve svém kalichu hořkost.
Mnoho lidí umírá příliš pozdě, a někteří příliš záhy.
Kdo má cíl a dědice, chce smrti své v pravý čas pro cíl a dědice.
Bezzubá ústa již nemají práva na každou pravdu.
Život – dlouhá to smrt.
Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.
To nechť je vaší ctí – vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými.
Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jež miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.
Člověk: živočich, který může slibovat.
Hledal jsem velikých lidí, nalezl jsem vždy pouze opice jejich ideálu.
V křesťanství se ani morálka, ani náboženství samotné žádným způsobem nedotýká reality.
Nikoli jejich láska k lidem, nýbrž bezmoc jejich lásky k lidem brání dnes křesťanům nás upalovat.
Věda, umění a filozofie jsou ve mně nyní tak srostlé, že jednou rozhodně porodím kentaura.
Křesťanská odhodlanost shledat svět ošklivým a špatným učinila svět ošklivým a špatným.
Nejsou žádné skutečnosti, není žádná realita, jen interpretace.
Staň se tím, kým jsi.
Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše.
V černém šatu, v mlčení – každý ženu ocení.
Co miluji na druhých? – Své naděje.
Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké: stejně jako je nízké pracovat bez požitku.
Křesťanství nepotřebuje ani asketismu ani metafyziky ani jiné přírodní vědy křesťanské. Křesťanství je Život – učí, jak máme jednat.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz