„Příliš dlouho skrýval se v ženě otrok a tyran. Proto žena posud není schopna přátelství: zná pouze lásku.“

Autor: Friedrich Nietzsche
Témata:

Tento citát poukazuje na dlouhodobou historii potlačování a omezování žen v patriarchální společnosti. Autorka/autor tvrdí, že ženy byly dlouhou dobu považovány za otroky nebo nástroje, kteří byli ovládáni muži. Tím pádem žena není schopna skutečného přátelství, protože byla oddělena od svobody a rovnosti, které jsou nezbytné pro zdravé a vzájemně respektující vztahy.

Podle citátu je důvodem, proč žena není schopna přátelství, to, že byla připoutána k rolím matky, manželky nebo služky. Byla jí upírána možnost se vyjádřit, myslet nezávisle a vytvářet svůj vlastní život. Místo toho byla očekávána, že se bude plně věnovat péči o rodinu a domácnost.

Citát dále tvrdí, že žena zná pouze lásku. To naznačuje, že ženám byla přisuzována jediná role – být milující a starostlivá bytost. Jejich schopnost vyjádřit sebe samu nebo navázat skutečné přátelství byla omezována. Tímto způsobem byly ženy zbaveny možnosti rozvíjet svou identitu a vytvářet silné a rovnocenné vztahy s ostatními.

Celkově tedy citát upozorňuje na důsledky patriarchální společnosti, která ženy dlouho držela v podřízené pozici. Zdůrazňuje, že neženy nejsou schopny přátelství, ale to je pouze důsledek jejich omezeného postavení. Tento citát tak nabádá k boji za rovnoprávnost a svobodu žen, aby mohly vyjádřit svou plnou osobnost a navazovat skutečná přátelství.

Související citáty

Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.
Jaroslav Durych

Každá bytost je zábleskem božství či snad Vyššího Bytí.
Eckhart Tolle

Víra je stav otevřenosti nebo důvěry.
Alan Watts

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
Immanuel Kant

Časy, kdy byl člověk člověku vlkem, jsou už za námi. Dnes jsme bohužel jeden druhému člověkem.
Ladislav Muška

Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.
Jan Werich

Jeden den strávený s někým koho milujete může změnit všechno.
Mitch Albom

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni.
Brigitte Bardotová

Nade vším vítězí pravda.
Mistr Jan Hus

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.
Lev Nikolajevič Tolstoj

V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří.
Friedrich Nietzsche

Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.
Karel Čapek

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.
Démokritos z Abdér

Móda je skoro jako náboženství, tedy aspoň pro mě.
A$AP Rocky

Všechno je z poloviny dílem osudu a z poloviny, anebo alespoň zčásti, dílem člověka.
Niccolo Machiavelli

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz