Arthur Schopenhauer

Devět desetin našeho štěstí spočívá ve zdraví.
Arthur Schopenhauer

Duševní převaha uráží už svou pouhou existencí.
Arthur Schopenhauer

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš ještě se svými dětmi.
Arthur Schopenhauer

K uměleckému dílu se musíme postavit jako ke vznešenému pánu: totiž stoupnout si před ně a čekat, až k nám samo promluví.
Arthur Schopenhauer

Slova jsou jako listy stromu; kde je jich nejvíce, tam bývá málo plodů ducha.
Arthur Schopenhauer

Špatného autora nemůžeme nikdy číst dost málo, dobrého dosti.
Arthur Schopenhauer

Mezi muži panuje od přírody pouze lhostejnost. Mezi ženami však již od přírody nepřátelství.
Arthur Schopenhauer

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet.
Arthur Schopenhauer

Že jsou přátelé v nouzi vzácní? Právě naopak. Sotvaže jsme s někým uzavřeli přátelství, už je v nouzi a chce si vypůjčit peníze.
Arthur Schopenhauer

Rozdíl mezi ješitností a pýchou spočívá v tom, že pýcha je již ustálené přesvědčení o vlastní hodnotě, převyšující jiné lidi v určitém směru, kdežto ješitnost je přáním vzbudit takové přesvědčení u druhých.
Arthur Schopenhauer

Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jako astronomický teleskop ke sledování divadelního představení.
Arthur Schopenhauer

Neexistuje nesmysl, který, byť byl zprvu vštípen jenom třem osobám, by se nemohl stát všeobecným přesvědčením.
Arthur Schopenhauer

Krása je otevřený doporučující dopis, který pro vás již předem získává srdce druhých.
Arthur Schopenhauer

Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.
Arthur Schopenhauer

Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku.
Arthur Schopenhauer

Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.
Arthur Schopenhauer

Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích.
Arthur Schopenhauer

Spánek je pro člověka totéž co natahování pro hodinky.
Arthur Schopenhauer

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.
Arthur Schopenhauer

Hodnotu věcí zpravidla poznáme až jejich ztrátou.
Arthur Schopenhauer

Zcela jistě mnohem lépe přispívá k našemu štěstí to, co jsme, než to, co máme.
Arthur Schopenhauer

Je to veliká pošetilost ztrácet uvnitř, abychom získali navenek, tj. vzdát se úplně, anebo z valné části svého klidu, volného času a nezávislosti za lesk, postavení, přepych, titul a pocty.
Arthur Schopenhauer

Nejšťastnější úděl má ten, kdo tráví svůj život bez přílišných duševních i tělesných bolestí; nikoliv ten, komu se dostalo největších radostí a nejsilnějších prožitků.
Arthur Schopenhauer

Šťastnými nebo nešťastnými nás nedělá to, co věci jsou skutečně a objektivně, nýbrž čím nám jsou, jak je chápeme.
Arthur Schopenhauer

Došlo-li už k neštěstí, jež se nedá změnit, neměli bychom si nikdy připustit myšlenku, že to mohlo být jinak, tím méně pak, že by ho bývalo bylo možno odvrátit; neboť právě to nesnesitelně vystupňuje bolest a člověk se stává tím, kdo mučí sám sebe … Avšak když jsme si je aspoň zčásti zavinili naší vlastní vinou, pak jsou opakované bolestné úvahy, jak se tomu dalo předejít, prostředkem k zmoudření a polepšení a pro budoucnost zdravým sebepokáráním … Způsobíme si tím ovšem velké trápení, jak budeme nespokojeni sami se sebou, ale člověk se nevychovává, není-li trestán.
Arthur Schopenhauer

Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze s přesvědčením tvrdit, že ten, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrým člověkem.
Arthur Schopenhauer

Neexistuje natolik absurdní myšlenka, aby si ji lidé nepřivlastnili, podaří-li se je přesvědčit, že jde o všeobecně uznávanou pravdu.
Arthur Schopenhauer

Lítost nevzniká nikdy z toho, že se změnila vůle (což je nemožné), nýbrž z toho, že se změnilo poznání.
Arthur Schopenhauer

Každá odplata bezpráví tím, že způsobíme bolest, bez účelu pro budoucnost, je pomsta, a nemůže mít jiný účel než utěšit se pohledem na cizí utrpení,
Arthur Schopenhauer

Neustálé snahy odehnat utrpení nedělají nic víc, než že mění jeho tvar.
Arthur Schopenhauer

Čas je pouze rozdělený a rozkouskovaný náhled, který má od individuální bytnosti od idejí, jež jsou mimo čas, věčné.
Arthur Schopenhauer

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz