Každé dítě je do jisté míry géniem a každý génius je do jisté míry dítětem.

Arthur Schopenhauer

Quotes

Související citáty