Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.

Související citáty