Citáty – Vadim Zeland

Všechny citáty autora (163)

Tím, že přijímáte a vysíláte pozitivní energii, si vytváříte vlastní ráj.
Váš výběr se vždy uskutečňuje. To, co si vybíráte, to i dostáváte.
Vaše myšlenky se k vám vždy vrací jako bumerang.
Člověk netuší, že to, co si přeje, nemusí dobývat, nýbrž že to může zkrátka dostat.
Moudrý člověk na rozdíl od hlupáka své chyby přizná.
Za štěstí považujeme pouze to, co odpovídá našemu očekávání.
Rozum bez duše je stejně bezmocný jako duše bez rozumu.
Deprese je stav jednoty duše a rozumu, když je člověku zle.
Dostáváte to, co nechcete.
Není zla bez dobra.
Lidé vždy jednají takto: dokud něco mají, nechrání si to, jakmile to ztratí, pláčou.
Do formování materiální reality vnáší svůj vklad každý organizmus.
Libovolný model představuje pouze samostatný aspekt projevu reality.
Přání se plní pouze v pohádkách.
Život člověka stejně jako i každý jiný pohyb hmoty představuje řetězec příčin a následků.
V mikrosvětě se hmota může projevovat jako shluk energie.
Člověk, jenž není obdařen úspěchem, běduje nad svým osudem.
Jestliže se člověk cítí tak uboze, churavě, připadá si šeredný a nešťastný, znamená to, že vinen je on sám.
Nevěřit a pochybovat je jedno a totéž.
Svobodu výběru má každý.
Kvalita našeho světa spočívající v nesčetné variantnosti představuje jeho nejdůležitější základní vlastnost.
Jediná svoboda, kterou disponujeme, je svoboda volby.
Nikdy nikoho z ničeho neobviňujte.
Každou cestu zvládne jedině ten, kdo jde, a nikoli ten, kdo sní.
Kde existuje víra, tam se nachází místo i pro pochyby.
Pocit viny bývá prvotní příčinou komplexu méněcennosti.
Potlačovat svět je nejen marné, ale také škodlivé.
Nikdy nekritizujte to, co už je vykonané, co již nelze změnit.
Osobní nezávislost a hodnota se cení více než síla.
Hlasitý rachot zdravého rozumu zahlušuje šepot duše.
Každý člověk si vytváří vlastní vrstvu světa, v níž žije.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz