Vadim Zeland

Tím, že přijímáte a vysíláte pozitivní energii, si vytváříte vlastní ráj.
Vadim Zeland

Váš výběr se vždy uskutečňuje. To, co si vybíráte, to i dostáváte.
Vadim Zeland

Vaše myšlenky se k vám vždy vrací jako bumerang.
Vadim Zeland

Člověk netuší, že to, co si přeje, nemusí dobývat, nýbrž že to může zkrátka dostat.
Vadim Zeland

Moudrý člověk na rozdíl od hlupáka své chyby přizná.
Vadim Zeland

Za štěstí považujeme pouze to, co odpovídá našemu očekávání.
Vadim Zeland

Rozum bez duše je stejně bezmocný jako duše bez rozumu.
Vadim Zeland

Deprese je stav jednoty duše a rozumu, když je člověku zle.
Vadim Zeland

Dostáváte to, co nechcete.
Vadim Zeland

Přání se plní pouze v pohádkách.
Vadim Zeland

Život člověka stejně jako i každý jiný pohyb hmoty představuje řetězec příčin a následků.
Vadim Zeland

V mikrosvětě se hmota může projevovat jako shluk energie.
Vadim Zeland

Není zla bez dobra.
Vadim Zeland

Lidé vždy jednají takto: dokud něco mají, nechrání si to, jakmile to ztratí, pláčou.
Vadim Zeland

Do formování materiální reality vnáší svůj vklad každý organizmus.
Vadim Zeland

Libovolný model představuje pouze samostatný aspekt projevu reality.
Vadim Zeland

Kvalita našeho světa spočívající v nesčetné variantnosti představuje jeho nejdůležitější základní vlastnost.
Vadim Zeland

Jediná svoboda, kterou disponujeme, je svoboda volby.
Vadim Zeland

Člověk, jenž není obdařen úspěchem, běduje nad svým osudem.
Vadim Zeland

Jestliže se člověk cítí tak uboze, churavě, připadá si šeredný a nešťastný, znamená to, že vinen je on sám.
Vadim Zeland

Nevěřit a pochybovat je jedno a totéž.
Vadim Zeland

Svobodu výběru má každý.
Vadim Zeland

Nikdy nekritizujte to, co už je vykonané, co již nelze změnit.
Vadim Zeland

Osobní nezávislost a hodnota se cení více než síla.
Vadim Zeland

Nikdy nikoho z ničeho neobviňujte.
Vadim Zeland

Každou cestu zvládne jedině ten, kdo jde, a nikoli ten, kdo sní.
Vadim Zeland

Kde existuje víra, tam se nachází místo i pro pochyby.
Vadim Zeland

Pocit viny bývá prvotní příčinou komplexu méněcennosti.
Vadim Zeland

Potlačovat svět je nejen marné, ale také škodlivé.
Vadim Zeland

Odpovědnost za vlastní osud – to není břímě, nýbrž svoboda.
Vadim Zeland

Osvoboďte se od nutnosti utvrzovat se ve své nadřazenosti.
Vadim Zeland

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz