Thomas Mann citáty

Dějiny jsou to, co se událo a co se stále a znovu děje.
Thomas Mann

Nemoc mívá zpočátku jen těžce rozeznatelné příznaky, ale dá se léčit. Když už příznaky pozná každý hlupák, bývá na léčení pozdě.
Thomas Mann

Knihy jsou nádobami ducha.
Thomas Mann

Minulost jest strašlivá a přítomnost mocná, neboť bije do očí. Ale není pochyby o tom, že nejsvěžejší je budoucnost, a to utěšuje sličné srdce toho, komu jest přislíbena.
Thomas Mann

Ironie bývá snahou udělat z nouze ctnost.
Thomas Mann

Krása nikdy není dokonalá, a svádí proto k ješitnosti…
Thomas Mann

Všechno velké, co tu kdy bylo, bylo tu vždy jaksi navzdory tomu.
Thomas Mann

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni.
Thomas Mann

Na skeptikovi je pozitivní, že všechno je možné.
Thomas Mann

Kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje.
Thomas Mann

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých.
Thomas Mann

Talent je, když si něco znesnadníme – zase dovedeme rozeznat, jak si to usnadnit.
Thomas Mann

Pochvala je hrozně odporná strava. Chutná sice dobře, ale člověk se jí velmi rychle přejídá.
Thomas Mann

Smrt, znovu tvoříc, zachovává.
Thomas Mann

Lehkost, lehkost; posledním a nejvyšším účinkem umění je pocit půvabu. Jen ta mračnopozorná vznešenost, třeba i v schillerovském lesku a třpytu, stojí tu tragicky vyčerpaná jakožto výplod morálky! Hlubokost se má usmívat.
Thomas Mann

Tajemství nemá času; ale co nemá času, jest nyní a jest na tomto místě.
Thomas Mann

Zármutek můžeme nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o ni s někým podělit.
Thomas Mann

Půvab a krása by měly býti veskrze půvabné a krásné, masivní, ze vzácného materiálu, a nikoli slizem a neřádem vyplněné.
Thomas Mann

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří.
Thomas Mann

Citliví lidé bývají výrazní, neboť výraz odpovídá potřebě citu uplatňovati se, a ten se projevuje nezastřeně a jasně…
Thomas Mann

Myšlenková hloubka se má usmívat. Čím větší hlupák, tím větší kakabus.
Thomas Mann

Ta dáma vděčí za svůj dobrý vzhled svému otci. Je plastickým chirurgem.
Thomas Mann

Krása a vědění bývají ve světě jen zřídkakdy spojeny.
Thomas Mann

Myšlenky nemohou přežít, jestliže člověk za ně nemůže bojovat.
Thomas Mann

Proti krásné ženě, která mlčí, nelze nic namítat.
Thomas Mann

Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě.
Thomas Mann

Zklamání je jako zmrzlá ruka, může se vyléčit, ale pořád bolí.
Thomas Mann

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz