„Dějiny jsou to, co se událo a co se stále a znovu děje.“

Autor: Thomas Mann
Témata:

Tento citát od Thomase Manna nás nasměrovává k reflexi nad povahou dějin a časového průběhu lidského vývoje. Dějiny jsou procesem, ve kterém se opakují vzorce, události a situace, ačkoli mohou být prezentovány v různých podobách. Thomas Mann nás nabádá k pochopení, že minulost ovlivňuje přítomnost a předvídání budoucnosti, což nás vyzývá k zamyšlení nad naší roli v průběhu času. Zároveň nás upozorňuje na to, že moudrost získaná z dějin může sloužit jako vodítko k lepšímu pochopení a vyhodnocení současných událostí, a tím nám umožňuje formovat naši budoucnost moudřeji.

Související citáty

Já se domnívám, že správný chlap musí mít v sobě malé zrnko, malou krůpěj čehosi ženského a na druhé straně žena, správná žena, v sobě musí mít rys chlapství. Bez toho ženského rysu to není chlap, nýbrž lopata, a žena bez mužského rysu není žena, nýbrž slepice.
Miloš Kopecký

Věřit můžeme jen v to, co jsme již poznali, o čem jsme si již utvořili úsudek a představu.
Alan Watts

Lidé, kterým chybí vnitřní síla, se často stanou obětí těch, kteří mají sebekázeň.
Robert Kiyosaki

První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.
Otto von Bismarck

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž… Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.
Voltaire

Úspěšný člověk si uvědomuje svou odpovědnost za sebemotivaci. Začíná u sebe, protože má klíč k vlastnímu zapalování.
Kemmons Wilson

Až umřu, budou hrát mé záznamy.
Jimi Hendrix

Lidské zákony jsou špatné, protože pocházejí od lidí, kteří jsou vedeni touhou po moci. Přirozenost je vždycky dobře, protože ve všem. vystačí všemu. Proto se zákony mění, aby zkusily napodobovat přirozenost.
Hippokratés

Z kolenou rovnou štěstěně na kolena.
Valeriu Butulescu

Život si utváříte svými myšlenkami a pocity.
Rhonda Byrne

Smysl života se změnil ve smysl žít snadno.
Jonas Ridderstrale

Je odvážné milovat někoho bezvýhradně, bez očekávání opětování čehokoliv. Jenom dávat. Vyžaduje to odvahu, protože nechceme spadnout na obličej nebo zanechat se otevřeni bolesti.
Madonna

Co je jméno císaře? Slovo jako každé jiné. Kdybych se před budoucnost nemohl postavit s jinými tituly než je tento, vysmála by se mi do očí.
Napoleon Bonaparte

Trpět pro milovaného člověka je v lidském řádu určitou formou štěstí.
Francois Coppée

Milovat ještě neznamená radovat se.
Lucius Apuleius

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz