Albert Camus citáty

Albert Camus (7. listopadu 1913 – 4. ledna 1960) byl francouzský spisovatel a publicista. Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů existencialismu, přestože taková označení odmítal. Stejně tak si nepřál, aby byl pokládán za filozofa, avšak pozdější filozofické myšlení výrazně ovlivnil.

Ironické filosofie produkují naléhavá díla.
Albert Camus

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme.
Albert Camus

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti.
Albert Camus

Pohrdám inteligencí znamená ve skutečnosti: „Nemohu snést své pochybnosti“.
Albert Camus

V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.
Albert Camus

Svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti.
Albert Camus

Sloboda nie je odmena, ani vyznamenanie, ktoré oslavujeme pri šampanskom. nie je to ani darček, kazeta s maškrtami, po ktorých sa len zalizujeme. Ach, práve naopak, je to hrdovisko, diaľkový beh… úmorný, a v plnej osamelosti.
Albert Camus

Neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia.
Albert Camus

Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať, to je nešťastie.
Albert Camus

Najbohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto všetko dáva súčasnosti.
Albert Camus

Ľudia majú dvojakú tvár: nemôžu milovať bez toho, aby pritom nemilovali sami seba.
Albert Camus

Láska zo súcitu, to je rana z milosti.
Albert Camus

Je hanba pre človeka, že má byť šťastný sám.
Albert Camus

Istota, že sme inteligentnejší než tí ostatní, je povážlivá už preto, lebo to isté si okrem nás myslí veľa hlupákov.
Albert Camus

Pravá svoboda neexistuje bez vzájemného porozumění.
Albert Camus

Ušlechtilé činy mají tak velkou cenu proto, že jsou řídké.
Albert Camus

Nemáme čas být sami sebou. Máme jen čas být šťastni.
Albert Camus

Nad lidskou ctí není nikdo.
Albert Camus

Chceš-li být filosofem, piš romány.
Albert Camus

Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem.
Albert Camus

Revoluce, která se odloučí od cti, zrazuje své počátky, protože ty patří do oblasti cti.
Albert Camus

Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.
Albert Camus

Žít znamená ověřovat.
Albert Camus

Novinář je spisovatel současnosti.
Albert Camus

Dnes nemáme filozofy, jenom komentáře.
Albert Camus

Vše, co není v lásce posvátný ceremoniál, je zvrhlá orgie těla a ducha.
Albert Camus

Velká bída tvůrce začíná ve chvíli, kdy je uznán jeho talent.
Albert Camus

Nemáme čas býti sami sebou. Máme jen čas být šťastni.
Albert Camus

Vždyť ostatně nic, co nutí k výlučnosti, není správné. Osamocená krása končí ve šklebu, holá spravedlnost nakonec začne utlačovat.
Albert Camus

Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.
Albert Camus

Rozum korumpuje srdce.
Albert Camus

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz