Svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti.

Albert Camus

Quotes

Související citáty