Najbohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto všetko dáva súčasnosti.

Albert Camus

Quotes

Související citáty